ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยรรยงค์ ไวโหม่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ที่อยู่
121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก
ต.เมืองเสือ
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
44110
โทรศัพท์
0-4379-1566
โทรสาร
0-4379-1566
Email
YunyongW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,159 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,898 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,975 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 124,157 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,812 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวาปีปทุม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง อ่างเก็บน้ำจอกขวาง 8,193 2,264
2 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้ามปู บึงสระบัว , ลำพังชู 3,402 933
3 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปะหลาน 2,659 651
4 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเสือ 1,935 587
5 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสะแก 725 313
6 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงชัย 216 45
7 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวแก้ว 2,215 534
8 แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบล พยัคฆภูมิพิสัย 6,189 2,864
9 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล บัวแดง สระเก็บน้ำ , อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ 1,219 374
10 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอกล้ำ 1,262 284
11 หน่วยบริการปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า 16 8
12 หน่วยบริการปทุมรัตต์ เทศบาลตำบล ปทุมรัตต์ 5,123 1,496
รวม 33,154 10,353

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 มุ่งสู่ความยั่งยืน
2 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนเขต อบต.เวียงกานต์
3 19/07/2019 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4 19/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 19/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 19/07/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี ทำกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้ง3/2562 วันที่19 กรกฎาคม 2562
6 19/07/2019 กปภ.พยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้ง5/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
7 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ค.62 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)
8 19/07/2019 กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
9 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำดิบประจำปี 2562
10 19/07/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา _19/07/2562
2 19/07/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซ.ข้างบึงหนองทุ่ม บ้านโนนม่วง ต.ศิลาอ.เมือง จ.ขอนแก่น_19/07/2562
3 19/07/2019 กปภ.สาขาพิจิตร ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากปริมาณแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว_19/07/2562
4 19/07/2019 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.สาขาบางคล้า_19/07/2562
5 19/07/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียน สนิทวิทยา_19/07/2562
6 19/07/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้ามบ.เมืองแก้ว อ.หนองแค_19/7/62
7 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 19/07/2019 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 19/07/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ก._19/07/62
10 19/07/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) และปัญหาน้ำไหลอ่อน_19/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน