ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสำรวย จันทะอ่อน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ
ที่อยู่
ถ.ปัทมานนท์
ต.-
อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
45130
โทรศัพท์
0-4358-1350
โทรสาร
0-4358-1350
Email
SumruayC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,012 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 350 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 125,660 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 119,680 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 79,217 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/09/2020 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2563
2 20/09/2020 กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
3 20/09/2020 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๓
4 20/09/2020 กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม "ทำบุญสำนักงาน"
5 20/09/2020 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
6 19/09/2020 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย
7 19/09/2020 กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ประจำปี2563
8 19/09/2020 กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านในเขตตำบลพรมเทพ
9 19/09/2020 กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
10 19/09/2020 กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ดื่มในงานพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2020 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงประตูน้ำ_20/09/2563
2 21/09/2020 กปภ.สาขา ปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น.เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อขนาด PE 400 มม._20/09/2563
3 21/09/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _21/09/63
4 21/09/2020 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. _21/09/63
5 21/09/2020 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. _21/09/63
6 21/09/2020 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 21 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น._18/09/63
7 20/09/2020 กปภ.สาขามหาชนะชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 300 มม. บริเวณ บริษัทองอาจวิศวะ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร_20/09/2563
8 20/09/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _20/09/63
9 20/09/2020 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าร้าน JRD อะไหล่ยนต์ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี_20/09/2563
10 20/09/2020 กปภ.สาขา ร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำแม่ข่ายร้องกวาง_20/09/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน