ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายคมกริช ศรีปัญญา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย
ที่อยู่
001 ถ.ประจักษ์
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.หนองคาย
43000
โทรศัพท์
0-4246-0917,0-4241-1145
โทรสาร
0-424-60917
Email
KomgrichS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,401 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 653,447 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 637,247 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 485,162 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายหนองคาย เทศบาลเมือง หนองคาย แม่น้ำโขง 51,764 24,272
2 แม่ข่ายหนองคาย เทศบาลตำบล วัดธาตุ 2,319 931
3 แม่ข่ายหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกอมเกาะ 7,939 2,647
4 แม่ข่ายหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบกหวาน 5,840 1,685
5 แม่ข่ายหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุบังพวน 7,471 2,429
6 แม่ข่ายหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหมี 1,437 367
7 แม่ข่ายหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสว่าง 1,576 504
8 แม่ข่ายหนองคาย เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย 7,099 3,378
9 แม่ข่ายหนองคาย เทศบาลตำบล หาดคำ 2,308 836
10 แม่ข่ายหนองคาย เทศบาลตำบล หนองสองห้อง 5,404 1,942
รวม 93,157 38,991

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/03/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
2 22/03/2019 กปภ.สาขาท่ามะกาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
3 22/03/2019 กปภ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
4 22/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “แผน WSP ประจำเดือน มีนาคม 62”
5 22/03/2019 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562
6 22/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\"
7 22/03/2019 กปภ.สาขาพัทลุงและ กปภ.สาขาเขาชัยสน สานความร่วมมือให้ความรู้ อปท.รอบรั้ว ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"
8 22/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562
9 22/03/2019 ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ.
10 22/03/2019 กปภ.สาขาชนแดน ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/03/2019 กปภ.สาขา แม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขนมจีนขยุ้มคุณน้อย _23/03/62
2 23/03/2019 กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ _23/03/62
3 23/03/2019 กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก _23/03/62
4 23/03/2019 กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านท่าไคร้ _23/03/62
5 23/03/2019 กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโลตัสรังษิณา _23/03/62
6 23/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test) บริเวณตรงข้ามนิคมอมตะชลบุรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี _23/03/2562
7 23/03/2019 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย_23/03/2562
8 23/03/2019 กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายน้ำย่อย อ.เมือง จ.สกลนคร_23/03/2562
9 23/03/2019 กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณกปภ.สาขานครปฐม_23/03/2562
10 23/03/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ โครงการดีโฮม ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่_(จำนวน 2 จุด) 23/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน