ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวนงเยาว์ คูสกุล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
ที่อยู่
458 หมู่ 20 ถ.ประชา
ต.-
อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
47110
โทรศัพท์
0-4272-1993,0-4272-1003
โทรสาร
0-4272-1993
Email
NongyowK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,660 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,440 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 203,920 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 199,940 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 155,107 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการดอนเขือง เทศบาลตำบล ดอนเขือง ลำน้ำยาม , หนองตาโม่ 2,587 804
2 หน่วยบริการหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม บ่อเสวย , อ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อย 4,135 1,194
3 หน่วยบริการหนองหาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหาน 5,020 1,698
4 หน่วยบริการหนองหาน เทศบาลตำบล หนองหาน 4,368 1,755
5 หน่วยบริการโคกสี เทศบาลตำบล โคกสี บึงโคกสี 5,731 1,760
6 หน่วยบริการหนองบัวแดง เทศบาลตำบล ผักตบ บ่อบาดาล 3,003 826
7 หน่วยบริการหนองบัวแดง เทศบาลตำบล หนองไผ่ 2,911 906
8 หน่วยบริการบ้านเชียง เทศบาลตำบล หนองเม็ก บ่อบาดาล , อ่างเก็บน้ำวัดป่าดงไร่ 5,177 1,341
9 หน่วยบริการบ้านเชียง เทศบาลตำบล บ้านเชียง 4,441 1,404
10 หน่วยบริการเจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญศิลป์ หนองทุ่งมน 687 216
11 หน่วยบริการเจริญศิลป์ เทศบาลตำบล เจริญศิลป์ 788 206
12 แม่ข่ายสว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านถ่อน บ่อบาดาล , บึงฟ้าแลบ , หนองพะเนาว์ , ห้วยยาง , อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4,567 1,329
13 แม่ข่ายสว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบล สว่างแดนดิน 11,174 3,818
14 แม่ข่ายสว่างแดนดิน เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน 2,419 1,114
รวม 57,008 18,371

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 7/2562
2 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชาสัมพันธ์การออกรับบริการลูกค้านอกสถานที่
3 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า บริการล้างมาตรวัดน้ำประจำปี 2562
4 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ
6 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
7 18/03/2019 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒
8 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกปภ.สาขาบางปะกง ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยดำเนินตามนโยบายของท่าน ผวก.กปภ.
9 18/03/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC
10 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกปภ.สาขาคลงใหญ่ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปาโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาที่บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/03/2019 กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณอ.ท่าวังผา จ.น่าน_19/03/2562
2 19/03/2019 กปภ.สาขา ร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสอง _19/03/62
3 19/03/2019 กปภ.สาขา สมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ปากท่อ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย _19/03/62
4 19/03/2019 กปภ.สาขา ปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย (จำนวน 2 จุด) _19/03/62
5 19/03/2019 กปภ.สาขา ภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ โครงการพัฒนาทางหลวงหมานเลข 4030 ตอนกลาง - ราไวย์ _19/03/62
6 19/03/2019 กปภ.สาขา ไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. และ 110 มม. บริเวณ ถนนชวนันท์ _19/03/62
7 19/03/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._18/03/62
8 18/03/2019 กปภ.สาขา เดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าบริษัท บีฟโปร _18/03/62
9 18/03/2019 กปภ.สาขา แม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม . บริเวณ ่ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาน-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตร์น้ำจืด _18/03/62
10 18/03/2019 - กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้มบ.เบญจภรณ์ _18/03/62
เลื่อนขึ้นข้างบน