ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพนิช นิพขันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
ที่อยู่
62 ถ.นามมนตรี
ต.พิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
34110
โทรศัพท์
0-4544-1003
โทรสาร
0-4544-1830
Email
PainichN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,795 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,360 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 133,446 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 132,046 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 107,285 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการบุญฑริก องค์การบริหารส่วนตำบล บัวงาม ลำโดมน้อย 631 288
2 หน่วยบริการบุญฑริก องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม 969 393
3 หน่วยบริการบุญฑริก เทศบาลตำบล บุณฑริก 2,536 1,141
4 หน่วยบริการโขงเจียม องค์การบริหารส่วนตำบล โขงเจียม แม่น้ำโขง 2,036 717
5 หน่วยบริการโขงเจียม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ 791 236
6 หน่วยบริการโขงเจียม เทศบาลตำบล บ้านด่านโขงเจียม 2,897 1,241
7 หน่วยบริการช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องเม็ก เขื่อนสิรินธร 12 16
8 หน่วยบริการช่องเม็ก เทศบาลตำบล ช่องเม็ก 3,725 1,821
9 แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล โพธิ์ศรี แม่น้ำมูล 749 320
10 แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล กุดชมภู 2,045 1,032
11 แม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบล โพธิ์ไทร 3,656 1,453
รวม 20,047 8,658

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา
2 18/08/2019 การประปาส่วนภาคสาขาขอนเเก่น(พ) เเละ การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดขอนเเก่น หารือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ และผู้ใช้ไฟฟ้า
3 18/08/2019 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์
4 18/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”
5 18/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2562
6 17/08/2019 รปก.2 ลงพื้นติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชัยภูมิ
7 17/08/2019 รปก.2 ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง จ.ชัยภูมิ
8 17/08/2019 รปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง
9 17/08/2019 กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าดูงาน
10 17/08/2019 กปภ.สาขาสามพราน จัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/08/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ต.มาบยางพร _18/08/62
2 18/08/2019 - กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมประตูน้ำดับเพลิง บริเวณ หน้า รร.บ้านสุพรรณ _18/08/62
3 18/08/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการซ่อมท่อ 100 มม. บ้านเขว้า
4 18/08/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยเยี่ยมพัฒนา_18/08/62
5 18/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 150 มม. บริเวณบ้านหนองตูม_18/08/62
6 18/08/2019 กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า บริเวณสถานีจ่ายน้ำชนบท_18/08/62
7 18/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณหน้าโรงงานแอลซี_18/08/62
8 18/08/2019 กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านจอมจันทร์_18/08/62
9 18/08/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่าย ต.บางนาง_18/08/62
10 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยกลางเมือง 30_18/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน