ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
ที่อยู่
400 หมู่ 13 ถนนชยางกูร
ต.บุ่ง
อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
37000
โทรศัพท์
0-4545-1007
โทรสาร
0-4545-1077
Email
SungwarlM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,288 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 295,982 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 288,682 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 215,873 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการน้ำปลีก องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปลีก รับน้ำจากหน่วยบริการป่าติ้ว 113 74
2 หน่วยบริการน้ำปลีก เทศบาลตำบล น้ำปลีก 2,731 762
3 หน่วยบริการลืออำนาจ เทศบาลตำบล อำนาจ ลำเซบก , สระหนองเลิงใหญ่ (สระ ทต.ลืออำนาจ) 2,006 861
4 หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร ลำเซบาย , สระเก็บน้ำ กปภ. (น.ป่าติ้ว) 4,031 1,123
5 หน่วยบริการป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย 1,205 391
6 หน่วยบริการป่าติ้ว เทศบาลตำบล ป่าติ้ว 3,065 1,136
7 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล ไก่คำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน , อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 5,452 1,582
8 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลตำบล นาหมอม้า 790 215
9 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่ง 1,417 494
10 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหนามแท่ง 681 267
11 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะแซว 790 281
12 แม่ข่ายอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ 2,337 649
13 แม่ข่ายอำนาจเจริญ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ 23,516 10,966
14 หน่วยบริการพนา องค์การบริหารส่วนตำบล พนา ห้วยพระเหล่า , อ่างเก็บน้ำหนองมันปลา 2,452 848
15 หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พระเหลา 3,742 1,274
16 หน่วยบริการพนา เทศบาลตำบล พนา 2,892 1,061
รวม 57,220 21,984

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/08/2019 กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 6/2562
2 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 21/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
3 19/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
4 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
5 19/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
6 19/08/2019 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. บรรจุขวด
7 19/08/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
8 19/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
9 19/08/2019 กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.๓ ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
10 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/08/2019 กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณ ซอย คพจ._20/08/62
2 20/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงแรมมัชเฌมันตา ถนนหมากแข้ง _20/08/62
3 20/08/2019 กปภ.สาขาเสนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิต บริเวณโรงกรองน้ำบางบาล _20/08/2562
4 20/08/2019 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยตรงข้าม 7-11 ตลาดร้องกวาง _20/08/62
5 20/08/2019 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยตรงข้าม 7-11 ตลาดร้องกวาง _20/08/62
6 20/08/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ สี่แยกบ้านหนองอ้อ _20/08/62
7 20/08/2019 กปภ.สาขาโชคชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำปิด-เปิด ชำรุด บริเวณ โรงกรองน้ำโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา _20/08/2562
8 20/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. และ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าเซเว่นอีเลฟเว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง _20/08/62
9 20/08/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำมะเกลือหวาน _20/08/62
10 20/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. และ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 130 _20/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน