ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย
ที่อยู่
เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ธรรมรงค์
ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
35130
โทรศัพท์
0-4579-9101
โทรสาร
0-4579-9613
Email
PhoonsakK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,200 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,520 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 104,850 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 103,300 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 89,119 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพุก แม่น้ำชี 2,893 1,337
2 แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทัน 644 216
3 แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้าหยาด 4,824 1,510
4 แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล บากเรือ 2,775 753
5 แม่ข่ายมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ผือฮี 3,900 948
6 แม่ข่ายมหาชนะชัย เทศบาลตำบล ฟ้าหยาด 4,880 1,794
7 แม่ข่ายมหาชนะชัย เทศบาลตำบล คำเขื่อนแก้ว 3,973 1,515
8 หน่วยบริการค้อวัง เทศบาลตำบล ค้อวัง แม่น้ำชี 4,538 1,531
รวม 28,427 9,604

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์
2 22/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
3 22/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562
4 22/08/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562
5 22/08/2019 ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)
6 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง
7 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
8 22/08/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดกิจกรรม “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อ.เมือง จ.จันทบุรี
9 22/08/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3ประจำปี 2562
10 22/08/2019 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/08/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ด้านหน้าตลาดนวมิตร _22/08/62
2 22/08/2019 กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกุยบุรี _22/08/62
3 22/08/2019 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอยแสงศรี _22/08/62
4 22/08/2019 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.อังพันธ์ ซอย 1 _22/08/62
5 22/08/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
6 22/08/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 225 มม. บริเวณค่ายปืนใหญ่ _22/08/62
7 22/08/2019 กปภ.สาขาระโนด ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน
8 22/08/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก ขอแจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ​ หน้าสำนักงาน กปภ.สาขาท่าตะโก_(จำนวน 2 จุด) 22/08/2562
9 22/08/2019 หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กรณีจำเป็นเร่งด่วน
10 22/08/2019 กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.เทศบาล 4_22/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน