ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง เทพเกษตรกุล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
ที่อยู่
2/19 ถ.บุลำดวน
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
31000
โทรศัพท์
0-4461-1597
โทรสาร
0-4561-1644
Email
BanjongT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 33,284 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 51,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,023,760 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 986,120 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 795,361 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล อุดมธรรม อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย 4,492 1,320
2 หน่วยบริการกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรือ 1,678 597
3 หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล กระสัง 17 1
4 หน่วยบริการคูเมือง เทศบาลตำบล คูเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยคูขาด 2,944 1,196
5 แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลเมือง ชุมเห็ด อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก , อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด 16,430 7,512
6 แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล บ้านบัว 6,186 2,012
7 แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล หนองตาด 944 203
8 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล กระสัง 5,281 2,172
9 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง 11,603 3,319
10 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สวายจีก 7,965 2,241
11 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกซำ 2,007 559
12 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็ด 12,123 4,567
13 แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยราช 3,540 1,006
14 แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล อิสาณ 19,482 10,996
15 แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล ห้วยราช 3,010 788
รวม 97,702 38,489

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทย ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์
2 22/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
3 22/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2562
4 22/08/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 10/2562
5 22/08/2019 ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)
6 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง
7 22/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
8 22/08/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการจัดกิจกรรม “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อ.เมือง จ.จันทบุรี
9 22/08/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3ประจำปี 2562
10 22/08/2019 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/08/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ด้านหน้าตลาดนวมิตร _22/08/62
2 22/08/2019 กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกุยบุรี _22/08/62
3 22/08/2019 กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ SP ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอยแสงศรี _22/08/62
4 22/08/2019 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ทางเข้ามบ.อังพันธ์ ซอย 1 _22/08/62
5 22/08/2019 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
6 22/08/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 225 มม. บริเวณค่ายปืนใหญ่ _22/08/62
7 22/08/2019 กปภ.สาขาระโนด ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน
8 22/08/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก ขอแจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ​ หน้าสำนักงาน กปภ.สาขาท่าตะโก_(จำนวน 2 จุด) 22/08/2562
9 22/08/2019 หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กรณีจำเป็นเร่งด่วน
10 22/08/2019 กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.เทศบาล 4_22/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน