ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรพล ชัยสนาม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
ที่อยู่
59 ถ.ศรีกัลยา
ต.นางรอง
อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์
31110
โทรศัพท์
0-4463-1135
โทรสาร
0-4463-1135
Email
SuraponC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,041 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,413 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 258,285 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 250,775 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 199,899 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.นางรอง อ.นางรอง 20.768 ห้วยลำมาศ และอ่างเก็บน้ำหนองรี ลุ่มน้ำชี
2 ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 5.400 อ่างเก็บน้ำทุ่งกะเตน ลุ่มน้ำชี
3 อบต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง 0.000 สระพักน้ำดิบหนองโบสถ์ ลุ่มน้ำชี
รวม 26.168

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/08/2018 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9 ปี 2561
2 09/08/2018 กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดหนองโสน
3 02/08/2018 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน
4 01/08/2018 กปภ.สาขานางรอง ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4
5 26/07/2018 กปภ.สาขานางรองจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน พร้อมจัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
6 09/07/2018 กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
7 02/07/2018 กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วประจำเดือนมิถุนายน 2561
8 26/06/2018 กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล
9 08/06/2018 กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดหนองกง
10 25/04/2018 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 5

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน