ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายฉลวย กาบบัวศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
ที่อยู่
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ
ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
31170
โทรศัพท์
0-4465-6019
โทรสาร
0-4465-6019
Email
ChaluayK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,957 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,440 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 255,410 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 231,610 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 186,572 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนดินแดง เขื่อนลำนางรอง , อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว 784 392
2 หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย 3,075 922
3 หน่วยบริการโนนดินแดง เทศบาลตำบล โนนดินแดง 7,549 2,775
4 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บึงเจริญ อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา 6,548 1,898
5 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ปราสาท 3,868 1,045
6 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล จันทบเพชร 679 232
7 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล หนองไม้งาม 1,192 332
8 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 8,133 2,262
9 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวด 1,127 561
10 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ตลาดนิคมปราสาท 3,816 1,152
11 หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล หูทำนบ สระเก็บน้ำ กปภ. (น.ปะคำ) , ห้วยลำมาศ 3,684 1,127
12 หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยเจริญ 349 79
13 หน่วยบริการปะคำ เทศบาลตำบล ปะคำ 3,770 1,259
14 แม่ข่ายละหานทราย องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานทราย อ่างเก็บน้ำหนองละหานทราย 3,741 1,228
15 แม่ข่ายละหานทราย เทศบาลตำบล ละหานทราย 6,768 2,283
รวม 55,083 17,547

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2019 กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 19/01/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ทำบุญสำนักงาน เนื่องในขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562
3 18/01/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒
4 18/01/2019 กปภ.ชม.(พ) ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
5 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
6 18/01/2019 กปภ.สาขาเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
7 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562
8 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
9 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62
10 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2019 กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี _20/01/62
2 20/01/2019 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงงานเบียร์ช้าง _20/01/62
3 20/01/2019 กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านชิดชล _20/01/62
4 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
5 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
6 20/01/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านดอนหาด_20/01/62
7 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_19/01/62
8 20/01/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยเจ้าเสด็จ _20/01/62
9 20/01/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าร้านข้าวต้มธนา_20/01/62
10 20/01/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าแฟมิลี่มาร์ทซอยพระตำหนัก 4_20/01/62
เลื่อนขึ้นข้างบน