ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายฉลวย กาบบัวศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
ที่อยู่
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ
ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
31170
โทรศัพท์
0-4465-6019
โทรสาร
0-4465-6019
Email
ChaluayK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,849 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 284,223 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 260,423 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 215,756 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนดินแดง เขื่อนลำนางรอง , อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว 784 392
2 หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย 3,075 922
3 หน่วยบริการโนนดินแดง เทศบาลตำบล โนนดินแดง 7,549 2,775
4 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บึงเจริญ อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา 6,548 1,898
5 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ปราสาท 3,868 1,045
6 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล จันทบเพชร 679 232
7 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล หนองไม้งาม 1,192 332
8 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 8,133 2,262
9 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวด 1,127 561
10 หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ตลาดนิคมปราสาท 3,816 1,152
11 หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล หูทำนบ สระเก็บน้ำ กปภ. (น.ปะคำ) , ห้วยลำมาศ 3,684 1,127
12 หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยเจริญ 349 79
13 หน่วยบริการปะคำ เทศบาลตำบล ปะคำ 3,770 1,259
14 แม่ข่ายละหานทราย องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานทราย อ่างเก็บน้ำหนองละหานทราย 3,741 1,228
15 แม่ข่ายละหานทราย เทศบาลตำบล ละหานทราย 6,768 2,283
รวม 55,083 17,547

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
2 21/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
3 21/05/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 21/05/2019 ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
5 21/05/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
6 21/05/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 21/05/2019 กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร
8 21/05/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่
9 21/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
10 21/05/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้ากันตนามูฟวี่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2 21/05/2019 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานที่สอง_21/025/62
3 21/05/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_21/05/62
4 21/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาดม 225 มม. บริเวณหน้ากันตนามูฟวี่_21/05/62
5 21/05/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่_21/025/62
6 21/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณซอยคุ้มสามพราน_21/05/62
7 21/05/2019 กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างหนองมินไดนาโม_21/05/62
8 21/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านไชยนารายณ์_21/05/62
9 21/05/2019 กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนสระ_21/05/62
10 21/05/2019 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนพ่อขุนทะเล_21/05/62
เลื่อนขึ้นข้างบน