ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไมตรี เขตตะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ที่อยู่
31 ถ.กรุงศรีนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์
32000
โทรศัพท์
0-4451-1319
โทรสาร
0-4551-4671
Email
MaitreeK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,297 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 934,240 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 924,096 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 790,024 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.สุรินทร์ อ.เมืองฯ แม่ข่ายสุรินทร์ 11.000 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.ลำดวน อ.ลำดวนสุรพินท์ 9.670 ห้วยกำโพก ลุ่มน้ำชี
3 ทต.จอมพระ อ.จอมพระ 4.500 หนองคุ้ ,ห้วยระวี ลุ่มน้ำชี
รวม 25.170

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 14/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
2 12/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561
3 11/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8
4 23/05/2018 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาสุรินทร์
5 21/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ.แก่ประชาชน
6 16/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเมืองสุรินทร์ ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day
7 15/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
8 08/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ งานน้ำสญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่าย
9 26/03/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่6
10 22/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ปี 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ ถ.ศรีพัฒนา _22/06/2561
2 21/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน่วยบริการลำดวน_21/06/2561
3 14/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านไอคิววัสดุ ถ.สุรินทร์-สังขะ_14/06/2561
4 13/06/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเินนการซ่อมท่อ PVC ขนาด 50 มม.บริเวณ การเคหะเอื้ออาทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์_13/06/2561
5 31/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม.(ท่อเหล็กข้ามถนน) บริเวณหน้าโรงรับจำนำตลาดน้อยรื่นรมย์_31/05/2561
6 28/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 25 มม.ขึ้นจากทอเมน 200 มม.บริเวณหน้าไก่หมุนสวนโมก. ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ_28/05/2561
7 25/05/2018 กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ AC ขนาด 400 มม. บริเวณตรงข้ามโกดังร้านแสวงฟ้า ถ.สุรินทร์-ปราสาท_25/05/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน