ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไมตรี เขตตะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์
ที่อยู่
31 ถ.กรุงศรีนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์
32000
โทรศัพท์
0-4451-1319
โทรสาร
0-4551-4671
Email
MaitreeK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,902 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,900 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 912,865 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 899,472 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 799,595 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ตรำดม สระเต่า , ห้วยกำโพก 1,405 374
2 หน่วยบริการลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบล ลำดวน 319 61
3 หน่วยบริการลำดวน เทศบาลตำบล ลำดวนสุรพินท์ 4,348 1,692
4 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ สระเก็บน้ำหนองคู(ทต.จอมพระ) , ห้วยระวี , อ่างเก็บน้ำบ้านบึง (น.จอมพระ) 3,742 965
5 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสุข 1,490 347
6 หน่วยบริการจอมพระ องค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มระวี 1,766 432
7 หน่วยบริการจอมพระ เทศบาลตำบล จอมพระ 4,252 1,829
8 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แกใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง , อ่างเก็บน้ำอำปึล 7,849 2,734
9 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เฉนียง 8,989 3,769
10 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเมือง 32,599 14,148
11 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล คอโค 10,004 2,989
12 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ตระแสง 2,903 826
13 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสว่าง 11,889 3,758
14 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล เทนมีย์ 3,183 1,063
15 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพันธ์ 3,442 1,294
16 แม่ข่ายสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล สลักได 7,656 4,002
17 แม่ข่ายสุรินทร์ เทศบาลเมือง สุรินทร์ 39,225 16,706
รวม 145,061 56,989

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2019 กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 19/01/2019 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ทำบุญสำนักงาน เนื่องในขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562
3 18/01/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒
4 18/01/2019 กปภ.ชม.(พ) ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
5 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
6 18/01/2019 กปภ.สาขาเกาะคาร่วมงานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
7 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562
8 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
9 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62
10 18/01/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2019 กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี _20/01/62
2 20/01/2019 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงงานเบียร์ช้าง _20/01/62
3 20/01/2019 กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านชิดชล _20/01/62
4 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
5 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา
6 20/01/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านดอนหาด_20/01/62
7 20/01/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_19/01/62
8 20/01/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณปากซอยเจ้าเสด็จ _20/01/62
9 20/01/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าร้านข้าวต้มธนา_20/01/62
10 20/01/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าแฟมิลี่มาร์ทซอยพระตำหนัก 4_20/01/62
เลื่อนขึ้นข้างบน