ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวธิติมา วาพันสุ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
ที่อยู่
71 หมู่ 1
ต.ระแงง
อ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
32110
โทรศัพท์
0-4456-1287
โทรสาร
0-4456-1287
Email
ThitimaT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,279 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,240 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 167,374 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 160,874 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 141,865 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสำโรงทาบ เทศบาลตำบล หมื่นศรี อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว 3,825 862
2 หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว 4,085 897
3 หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข 1,044 244
4 หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงทาบ 5,728 1,320
5 หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ล้อม 4,109 961
6 หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮะ 1,232 262
7 หน่วยบริการสำโรงทาบ เทศบาลตำบล สำโรงทาบ 1,432 562
8 แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขวาว อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก 5,439 1,312
9 แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล นารุ่ง 2,804 549
10 แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 8,545 2,229
11 แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล ระแงง 2,071 637
12 แม่ข่ายศีขรภูมิ เทศบาลตำบล ศีขรภูมิ 1,266 987
รวม 41,580 10,822

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
2 21/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
3 21/05/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 21/05/2019 ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
5 21/05/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
6 21/05/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 21/05/2019 กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร
8 21/05/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่
9 21/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
10 21/05/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้ากันตนามูฟวี่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2 21/05/2019 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานที่สอง_21/025/62
3 21/05/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_21/05/62
4 21/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาดม 225 มม. บริเวณหน้ากันตนามูฟวี่_21/05/62
5 21/05/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่_21/025/62
6 21/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณซอยคุ้มสามพราน_21/05/62
7 21/05/2019 กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างหนองมินไดนาโม_21/05/62
8 21/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านไชยนารายณ์_21/05/62
9 21/05/2019 กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนสระ_21/05/62
10 21/05/2019 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนพ่อขุนทะเล_21/05/62
เลื่อนขึ้นข้างบน