ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไมตรี เขตตะ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่
10/32 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
โทรศัพท์
0-4561-1475
โทรสาร
0-4561-4277
Email
MaitreeK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 31,195 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 28,397 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 880,270 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 838,352 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 648,094 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม แม่น้ำมูล 4,949 1,327
2 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน 3,259 859
3 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง 2,887 788
4 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 2,054 495
5 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 632 190
6 หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์ 4,347 2,277
7 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่ รับน้ำดิบ จาก น.ทุ่งไชย , สระเก็บน้ำ กปภ.บ้านกำแพง 8,153 1,995
8 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย 4,617 1,130
9 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง 4,524 1,663
10 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง 4,388 995
11 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง 8,420 1,672
12 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง 2,972 1,292
13 หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 2,205 681
14 หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน 1,433 414
15 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย ห้วยสำราญ 4,032 939
16 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 3,013 682
17 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า แม่น้ำมูล 6,324 1,764
18 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ 4,722 1,226
19 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ 2,939 1,289
20 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ 1,340 369
21 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง 2,873 1,135
22 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก 5,997 1,803
23 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ 5,684 2,181
24 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ 6,630 2,036
25 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 40,697 19,513
26 หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน , อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม 8,129 3,439
รวม 147,220 52,154

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓
2 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
3 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
4 20/01/2020 กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
5 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 และวันที่ 18 มกราคม 2563 ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
6 20/01/2020 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล
7 20/01/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
8 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ มณฑลทหารบกที่19 และทหารกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
9 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน
10 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขา ปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาดบริเวณ หน้ามบ. มบ.คาเดอนาลา ต.ศรีมหาโพธิ _20/01/2563
2 20/01/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563
3 20/01/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63
4 20/01/2020 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563
5 20/01/2020 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณตรงข้ามพรสวรรค์รีสอร์ท_20/01/2563
6 20/01/2020 กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 150 มม บริเวณ แยกบ้านหนองเกาะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์_20/01/2563
7 20/01/2020 กปภ.สาขากระบี่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 110 มม.บริเวณข่าง 7-11 ซอยเกียรติกุล_20/01/2563
8 20/01/2020 กปภ.สาขาโชคชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.บริเวณใต้สะพานถนนมิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น _20/01/2563
9 20/01/2020 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_ 2 จุด 20/01/2563
10 20/01/2020 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน