ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่
10/32 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
โทรศัพท์
0-4561-1475
โทรสาร
0-4561-4277
Email
NiroteT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,374 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,124 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 952,877 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 907,503 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 709,612 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม แม่น้ำมูล 4,949 1,327
2 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน 3,259 859
3 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง 2,887 788
4 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 2,054 495
5 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 632 190
6 หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์ 4,347 2,277
7 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่ รับน้ำดิบ จาก น.ทุ่งไชย , สระเก็บน้ำ กปภ.บ้านกำแพง 8,153 1,995
8 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย 4,617 1,130
9 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง 4,524 1,663
10 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง 4,388 995
11 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง 8,420 1,672
12 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง 2,972 1,292
13 หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 2,205 681
14 หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน 1,433 414
15 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย ห้วยสำราญ 4,032 939
16 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 3,013 682
17 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า แม่น้ำมูล 6,324 1,764
18 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ 4,722 1,226
19 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ 2,939 1,289
20 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ 1,340 369
21 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง 2,873 1,135
22 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก 5,997 1,803
23 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ 5,684 2,181
24 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ 6,630 2,036
25 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 40,697 19,513
26 หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน , อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม 8,129 3,439
รวม 147,220 52,154

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
2 21/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
3 21/05/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 21/05/2019 ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
5 21/05/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
6 21/05/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 21/05/2019 กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร
8 21/05/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่
9 21/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
10 21/05/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้ากันตนามูฟวี่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2 21/05/2019 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานที่สอง_21/025/62
3 21/05/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_21/05/62
4 21/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาดม 225 มม. บริเวณหน้ากันตนามูฟวี่_21/05/62
5 21/05/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่_21/025/62
6 21/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณซอยคุ้มสามพราน_21/05/62
7 21/05/2019 กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างหนองมินไดนาโม_21/05/62
8 21/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านไชยนารายณ์_21/05/62
9 21/05/2019 กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนสระ_21/05/62
10 21/05/2019 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนพ่อขุนทะเล_21/05/62
เลื่อนขึ้นข้างบน