ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่
10/32 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
โทรศัพท์
0-4561-1475
โทรสาร
0-4561-4277
Email
NiroteT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,374 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,124 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 952,877 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 907,503 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 709,612 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม แม่น้ำมูล 4,949 1,327
2 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน 3,259 859
3 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง 2,887 788
4 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 2,054 495
5 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 632 190
6 หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์ 4,347 2,277
7 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่ รับน้ำดิบ จาก น.ทุ่งไชย , สระเก็บน้ำ กปภ.บ้านกำแพง 8,153 1,995
8 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย 4,617 1,130
9 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง 4,524 1,663
10 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง 4,388 995
11 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง 8,420 1,672
12 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง 2,972 1,292
13 หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 2,205 681
14 หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน 1,433 414
15 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย ห้วยสำราญ 4,032 939
16 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 3,013 682
17 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า แม่น้ำมูล 6,324 1,764
18 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ 4,722 1,226
19 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ 2,939 1,289
20 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ 1,340 369
21 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง 2,873 1,135
22 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก 5,997 1,803
23 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ 5,684 2,181
24 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ 6,630 2,036
25 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 40,697 19,513
26 หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน , อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม 8,129 3,439
รวม 147,220 52,154

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2 22/05/2019 กปภ.สาขากุยบุรีจัดกิจกรรม Morning talk (โครงการสนทนายามเช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
3 22/05/2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
4 22/05/2019 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562
5 22/05/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน
6 22/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)
7 22/05/2019 On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA
8 22/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย
9 22/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
10 22/05/2019 กปภ.สาขาพิมาย ลงพื้นที่เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2562(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/05/2019 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณถนนศิลป์ประดิษฐ์ _22/05/62
2 22/05/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองบัวขาว _22/05/62
3 22/05/2019 กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารน้องอิ่ม _22/05/62
4 22/05/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองแค _22/05/62
5 22/05/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี
6 22/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร_20/05/62
7 22/05/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ_(จำนวน 2 จุด) 22/05/2562
8 22/05/2019 กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มและสายไฟฟ้าขาด บริเวณหน้าสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์_22/05/2562
9 22/05/2019 กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด150 มม. บริเวณคลองวัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา_22/05/2562
10 22/05/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ใกล้โรงสูบน้ำแรงต่ำ หน้าโรงผลิตน้ำดื่นกิติยา_22/05/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน