ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่
10/32 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
โทรศัพท์
0-4561-1475
โทรสาร
0-4561-4277
Email
NiroteT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,175 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,752 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 861,018 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 820,017 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 640,809 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม แม่น้ำมูล 4,949 1,327
2 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน 3,259 859
3 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง 2,887 788
4 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง 2,054 495
5 หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 632 190
6 หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์ 4,347 2,277
7 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่ รับน้ำดิบ จาก น.ทุ่งไชย , สระเก็บน้ำ กปภ.บ้านกำแพง 8,153 1,995
8 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย 4,617 1,130
9 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง 4,524 1,663
10 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง 4,388 995
11 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง 8,420 1,672
12 หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง 2,972 1,292
13 หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 2,205 681
14 หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน 1,433 414
15 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย ห้วยสำราญ 4,032 939
16 หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง 3,013 682
17 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า แม่น้ำมูล 6,324 1,764
18 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ 4,722 1,226
19 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ 2,939 1,289
20 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ 1,340 369
21 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง 2,873 1,135
22 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก 5,997 1,803
23 แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ 5,684 2,181
24 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ 6,630 2,036
25 แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 40,697 19,513
26 หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน , อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม 8,129 3,439
รวม 147,220 52,154

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
2 20/03/2019 แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ
3 20/03/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/62 ประจำเดือน มีนาคม 2562
4 20/03/2019 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาวัดบ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
5 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 14/2562
6 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 12/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7 20/03/2019 กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
8 20/03/2019 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
9 20/03/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
10 20/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยชนเสาไฟฟ้าล้มจำนวนหลายต้น บริเวณ ถ.ชัยภูมิ- สีคิ้ว _20/03/62
2 20/03/2019 กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ แยกห้างเสรี _20/03/62
3 20/03/2019 กปภ.สาขา นครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.อยู่เจริญ _20/03/62
4 20/03/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านโคกเจริญ _20/03/62
5 20/03/2019 กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุทัย _20/03/62
6 20/03/2019 กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ _20/03/62
7 20/03/2019 กปภ.สาขา พระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เสาไห้ _20/03/62
8 20/03/2019 กปภ.สาขา พัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากซอยนาเกลือ 12 _20/03/62
9 20/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ใกล้สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง ถนน. 340 สุพรรณ - ชัยนาท_20/03/2562
10 20/03/2019 กปภ.สาขาด่านขุนทด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด_20/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน