ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
ที่อยู่
161/2 หมู่ 3 ถ.ไปเขื่อนลำพระเพลิง
ต.งิ้ว
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
30150
โทรศัพท์
0-4444-1525
โทรสาร
0-4445-2252
Email
SingchaiL@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,634 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,040 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 294,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 284,492 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 197,773 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี ฝายน้ำล้นคลองสอง , อ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ้ย 2,635 1,404
2 หน่วยบริการวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเขียว 3,252 2,190
3 หน่วยบริการวังน้ำเขียว เทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อ 1,986 909
4 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล นกออก สระเก็บน้ำปักธงชัย(รับน้ำจากคลองชปฯเขื่อนลำพระเพลิง) 5,880 2,073
5 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลตำบล ปักธงชัย 3,545 1,387
6 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้ว 6,029 2,065
7 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคุ 3,273 1,224
8 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย 2,007 639
9 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตูม 2,221 750
10 แม่ข่ายปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัยเหนือ 4,913 2,166
11 แม่ข่ายปักธงชัย เทศบาลเมือง เมืองปัก 12,726 6,153
รวม 48,467 20,960

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
2 20/03/2019 แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ
3 20/03/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/62 ประจำเดือน มีนาคม 2562
4 20/03/2019 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาวัดบ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
5 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 14/2562
6 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 12/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7 20/03/2019 กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
8 20/03/2019 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
9 20/03/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
10 20/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยชนเสาไฟฟ้าล้มจำนวนหลายต้น บริเวณ ถ.ชัยภูมิ- สีคิ้ว _20/03/62
2 20/03/2019 กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ แยกห้างเสรี _20/03/62
3 20/03/2019 กปภ.สาขา นครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.อยู่เจริญ _20/03/62
4 20/03/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านโคกเจริญ _20/03/62
5 20/03/2019 กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุทัย _20/03/62
6 20/03/2019 กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ _20/03/62
7 20/03/2019 กปภ.สาขา พระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เสาไห้ _20/03/62
8 20/03/2019 กปภ.สาขา พัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากซอยนาเกลือ 12 _20/03/62
9 20/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ใกล้สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง ถนน. 340 สุพรรณ - ชัยนาท_20/03/2562
10 20/03/2019 กปภ.สาขาด่านขุนทด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด_20/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน