ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ที่อยู่
373 หมู่ 1 ถ. ท่าสงกรานต์
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทรศัพท์
0-4447-1399
โทรสาร
0-4447-1399
Email
SamritD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,133 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 328,739 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 310,739 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 222,957 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง สระเก็บน้ำหนองตะไกร้ 3,914 1,283
2 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 1,116 314
3 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด 1,035 243
4 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล หินดาด 2,798 727
5 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล ห้วยแถลง 2,949 1,378
6 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคง อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 6,134 2,108
7 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ 1,362 404
8 หน่วยบริการเมืองคง เทศบาลตำบล เมืองคง 2,314 963
9 หน่วยบริการรังกาใหญ่ เทศบาลตำบล รังกาใหญ่ ลำน้ำเค็ม 10,342 3,179
10 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง แม่น้ำมูล 11,853 5,617
11 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ 4,333 1,345
12 แม่ข่ายพิมาย เทศบาลตำบล พิมาย 8,233 2,803
รวม 56,383 20,364

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 21/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
2 19/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
3 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
4 19/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
5 19/08/2019 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. บรรจุขวด
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
7 19/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
8 19/08/2019 กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.๓ ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
9 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day"
10 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62
2 19/08/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านสวนปรีดา _19/08/62
3 19/08/2019 .สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ บ้านใหม่พัฒนา _19/08/62
4 19/08/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62
5 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามซอยมาบยางพร 38 _19/08/62
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62
7 19/08/2019 กปภ.สาขาฝาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่อาย _19/08/62
8 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ แยกประตูสลี _19/08/62
9 19/08/2019 - กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน SP ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานยาง ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด_19/8/2562
10 19/08/2019 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนหลัก PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในศูนย์วิจัยป่าไม้ _19/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน