ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ที่อยู่
373 หมู่ 1 ถ. ท่าสงกรานต์
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทรศัพท์
0-4447-1399
โทรสาร
0-4447-1399
Email
SamritD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,282 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,726 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 299,276 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 290,276 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 222,472 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง สระเก็บน้ำหนองตะไกร้ 3,914 1,283
2 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 1,116 314
3 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด 1,035 243
4 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล หินดาด 2,798 727
5 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล ห้วยแถลง 2,949 1,378
6 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคง อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 6,134 2,108
7 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ 1,362 404
8 หน่วยบริการเมืองคง เทศบาลตำบล เมืองคง 2,314 963
9 หน่วยบริการรังกาใหญ่ เทศบาลตำบล รังกาใหญ่ ลำน้ำเค็ม 10,342 3,179
10 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง แม่น้ำมูล 11,853 5,617
11 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ 4,333 1,345
12 แม่ข่ายพิมาย เทศบาลตำบล พิมาย 8,233 2,803
รวม 56,383 20,364

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 10/2563
2 26/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่หาท่อแตก - ท่อรั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย
3 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำ
4 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
5 26/02/2020 กปภ.สาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสา
7 26/02/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด
8 26/02/2020 รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 เดินทางลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงกำลังการผลิต 1000 ลบ.ม./ชม.และตรวจดูพื้นที่งานก่อสร้าง ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง
9 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ชมรมเขาน้อย 49 และอำเภอตาพระยา ร่วมจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล “ตาพระยามินิรัน 2020”
10 26/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อทำการตัดประสานท่อบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่สารป่าแดดซอย 5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
2 26/02/2020 วันที่ 26 ก.พ. 2563 กปภ.สาขาลำพูน หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. เพื่อทำการซ่อมท่อแตกฉุกเฉิน บริเวณสามแยกลิ้มเม่งจั้ว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ได้รับผลกระทบ ม.กรีนปาร์ค , ม.แกรนด์วิลล่า ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
3 26/02/2020 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หลัง ร.ร.บ้านร้องกวางจันทิมาคม ( จำนวน 2 จุด) _ 26/02/63
4 26/02/2020 กปภ.สาขาเทิง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณโครงการหมู่บ้านเอฟเวอรี่เดย์ _26/02/63
5 26/02/2020 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะ (จำนวน 2 จุด) _26/02/63
6 26/02/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด150 มม._26/02/63
7 26/02/2020 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมท่อ PE 160 มม. ตรงบริเวณสามแยกเหนือคลอง-เขาพนม กระทบพื้นที่อำเภอเหนือคลองทั้งหมด เวลา 13.50 -16.30 น.
8 26/02/2020 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อขนาด 600 มม. เพื่อหลบการก่อสร้าง บริเวณ ทางหลวง กม.ที่ 175+737_25/02/2563
9 26/02/2020 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
10 26/02/2020 กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ การตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ปากซอยเขาดิน 24 _25/02/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน