ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
ที่อยู่
373 หมู่ 1 ถ. ท่าสงกรานต์
ต.ในเมือง
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
30110
โทรศัพท์
0-4447-1399
โทรสาร
0-4447-1399
Email
SamritD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,171 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 305,362 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 296,362 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 220,339 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง สระเก็บน้ำหนองตะไกร้ 3,914 1,283
2 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 1,116 314
3 หน่วยบริการห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด 1,035 243
4 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล หินดาด 2,798 727
5 หน่วยบริการห้วยแถลง เทศบาลตำบล ห้วยแถลง 2,949 1,378
6 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคง อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 6,134 2,108
7 หน่วยบริการเมืองคง องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ 1,362 404
8 หน่วยบริการเมืองคง เทศบาลตำบล เมืองคง 2,314 963
9 หน่วยบริการรังกาใหญ่ เทศบาลตำบล รังกาใหญ่ ลำน้ำเค็ม 10,342 3,179
10 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง แม่น้ำมูล 11,853 5,617
11 แม่ข่ายพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ 4,333 1,345
12 แม่ข่ายพิมาย เทศบาลตำบล พิมาย 8,233 2,803
รวม 56,383 20,364

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
2 19/09/2019 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดอบรม On The Job Training ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562
4 19/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เเละ วิธีการประหยัดน้ำ
5 19/09/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 11/62
6 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2562
7 19/09/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข8 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
8 19/09/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4
9 19/09/2019 กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
10 19/09/2019 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า _19/09/62
2 19/09/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ โรงกรองน้ำจังหาร _19/09/62
3 19/09/2019 กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง บริเวณสะพานข้ามไปบ้านตะคลองหลง _19/09/62
4 19/09/2019 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 600 มม. บริเวณ ถนนถังสูงเนินไร่ 2 _19/09/62
5 19/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว(Step test) บริเวณ ต.หนองน้ำใหญ่ _19/09/62
6 19/09/2019 กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านหมูกระทะนิวเตอร์ _19/09/62
7 19/09/2019 กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ มบ.เอกกรกิจ _19/09/62
8 19/09/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าค่าย ร.13 พัน 2 _19/09/62
9 19/09/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพระกลางทุ่ง _19/09/62
10 19/09/2019 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ซ่อมท่อรั่ว ขนาด PVC 300 มม. บริเวณหน้าร้านยาง Cockpit หน้าค่าย
เลื่อนขึ้นข้างบน