ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์
ที่อยู่
554 ม.3 ซ.บ้านช่อง ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี
72140
โทรศัพท์
0-3558-1003
โทรสาร
0-3558-1678
Email
TidaratS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,822 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,100 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 113,480 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 108,692 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,885 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเจดีย์ คลองมะขามเฒ่า , บ่อบาดาล นบ.ดอนเจดีย์ 1 , บ่อบาดาล นบ.ดอนเจดีย์ 2 , บ่อบาดาล นบ.ดอนเจดีย์ 3 5,587 1,877
2 หน่วยบริการดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่รถ 2,876 841
3 หน่วยบริการดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สระกระโจม 2,274 733
4 หน่วยบริการดอนเจดีย์ เทศบาลตำบล สระกระโจม 2,430 931
5 หน่วยบริการดอนเจดีย์ เทศบาลตำบล ดอนเจดีย์ 3,167 1,322
6 แม่ข่ายศรีประจันต์ เทศบาลตำบล บ้านกร่าง บ่อบาดาล บ่อ1 - ม.ศรีประจันต์ , บ่อบาดาล บ่อ2 - ม.ศรีประจันต์ , แม่น้ำท่าจีน 4,389 1,496
7 แม่ข่ายศรีประจันต์ เทศบาลตำบล วังน้ำซับ 4,699 1,593
8 แม่ข่ายศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีประจันต์ 2,627 933
9 แม่ข่ายศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตำบล บางงาม 2,738 1,054
10 แม่ข่ายศรีประจันต์ เทศบาลตำบล ปลายนา 1,168 406
11 แม่ข่ายศรีประจันต์ เทศบาลตำบล วังยาง 1,981 741
12 แม่ข่ายศรีประจันต์ เทศบาลตำบล ศรีประจันต์ 5,181 2,233
รวม 39,117 14,160

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 7/2562
2 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชาสัมพันธ์การออกรับบริการลูกค้านอกสถานที่
3 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า บริการล้างมาตรวัดน้ำประจำปี 2562
4 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ
6 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
7 18/03/2019 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒
8 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกปภ.สาขาบางปะกง ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยดำเนินตามนโยบายของท่าน ผวก.กปภ.
9 18/03/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC
10 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกปภ.สาขาคลงใหญ่ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปาโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาที่บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/03/2019 กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณอ.ท่าวังผา จ.น่าน_19/03/2562
2 19/03/2019 กปภ.สาขา ร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสอง _19/03/62
3 19/03/2019 กปภ.สาขา สมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ปากท่อ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย _19/03/62
4 19/03/2019 กปภ.สาขา ปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย (จำนวน 2 จุด) _19/03/62
5 19/03/2019 กปภ.สาขา ภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ โครงการพัฒนาทางหลวงหมานเลข 4030 ตอนกลาง - ราไวย์ _19/03/62
6 19/03/2019 กปภ.สาขา ไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. และ 110 มม. บริเวณ ถนนชวนันท์ _19/03/62
7 19/03/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._18/03/62
8 18/03/2019 กปภ.สาขา เดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าบริษัท บีฟโปร _18/03/62
9 18/03/2019 กปภ.สาขา แม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม . บริเวณ ่ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาน-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตร์น้ำจืด _18/03/62
10 18/03/2019 - กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้มบ.เบญจภรณ์ _18/03/62
เลื่อนขึ้นข้างบน