ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวสุดาพร นาคพิน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร
ที่อยู่
111/1 หมู่ที่ 1
ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี
84190
โทรศัพท์
0-7736-1110
โทรสาร
0-7736-2095
Email
SudapornN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,085 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,360 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 268,303 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 263,102 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 149,260 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการเวียงสระ เทศบาลตำบล เมืองเวียง แม่น้ำตาปี 1,105 326
2 หน่วยบริการเวียงสระ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง 2,825 1,002
3 หน่วยบริการเวียงสระ เทศบาลตำบล บ้านส้อง 6,147 2,559
4 หน่วยบริการเวียงสระ เทศบาลตำบล เวียงสระ 1,460 987
5 หน่วยบริการพระแสง องค์การบริหารส่วนตำบล อิปัน แม่น้ำตาปี 2,184 836
6 หน่วยบริการพระแสง เทศบาลตำบล ย่านดินแดง 2,674 1,055
7 แม่ข่ายบ้านนาสาร เทศบาลตำบล คลองปราบ คลองฉวาง 1,474 494
8 แม่ข่ายบ้านนาสาร เทศบาลเมือง นาสาร 19,844 7,800
รวม 37,713 15,059

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
2 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 สถานีผลิตน้ำพาราม ครั้งที่ 2/2562
4 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
5 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
6 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประชุมทบทวนครั้งที่ 2
7 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP
8 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
9 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
10 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม ประจำปี 2562 (Surveillance Visit )

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งประสบปัญหาน้ำประปารสชาติเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของท่านรับน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งมีค่าคลอไรน์สูง_25/08/2562
2 25/08/2019 กปภ.สาขาด่านซ้าย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยปศุสัตว์_25/08/2562
3 25/08/2019 กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้านิ่มซีเส็ง ข้างแพร่อิเล็คทริค_25/08/2562
4 25/08/2019 กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.บริเวณ ศรีราชานคร 8_25/08/2562
5 25/08/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. และ 225 มม.บริเวณติดถนนมิตรภาพเยื้องกับหมวดการทางน้ำพอง_25/08/2562
6 25/08/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าร้านป๊อกเก้า คอสะพานเชียงราก ฝั่งทางไปปทุม_25/08/2562
7 25/08/2019 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนหนองแขวะ_25/08/62
8 25/08/2019 กปภ.สาขาด่านขุนทด แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านโคก_25/08/62
9 25/08/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง_25/08/62
10 25/08/2019 กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านแพร่อิเล็คทริค_25/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน