ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิชัย เวชรังษี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ที่อยู่
812 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
92130
โทรศัพท์
0-7527-1053
โทรสาร
0-7527-1046
Email
PichaiW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,468 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 16,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 370,750 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 350,282 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 185,936 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการคลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปาง คลองกะปาง 1,089 690
2 หน่วยบริการคลองปาง เทศบาลตำบล คลองปาง 3,275 916
3 หน่วยบริการนาวง องค์การบริหารส่วนตำบล นาวง แม่น้ำตรัง 3,463 1,010
4 หน่วยบริการนาวง เทศบาลตำบล นาวง 4,892 2,488
5 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามเหนือ คลองลำภูรา 149 38
6 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา 1,642 683
7 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล ลำภูรา 1,195 554
8 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล คลองเต็ง 982 267
9 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกุ้ง รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 6,950 3,106
10 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ 39,859 24,435
11 หน่วยบริการคลองชี เทศบาลตำบล วังวิเศษ 60,121 31,322
12 หน่วยบริการเขาวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวิเศษ รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 11,528 6,291
13 แม่ข่ายห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,850 3,159
14 แม่ข่ายห้วยยอด เทศบาลตำบล ห้วยยอด 634 450
รวม 141,629 75,409

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/02/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 5/2562ประจำเดือนกุมภาพันธ์
2 22/02/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
3 22/02/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดพิธี บวงสรวงพระแม่ธรณีฯเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.
4 22/02/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562
5 22/02/2019 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
6 22/02/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งทีมพนักงานสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียของ กปภ.
7 22/02/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
8 22/02/2019 กปภ.สาขานครไทย ออกหน่วยให้บริการโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562
9 22/02/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ สนับสนุนกิจกรรม วิ่ง-ปั่น การกุศล
10 22/02/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ทำพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 40 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/02/2019 กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหมู่บ้านดอนยี่กอก_23/02/62
2 23/02/2019 กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด 600 มม. บริเวณข้างวัดหินตัดไกล้ กปภ.สาขาสี่คิ้ว_23/02/62
3 23/02/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยซัมมิท_23/02/62
4 23/02/2019 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างอู่ช่างเล็ก_23/02/62
5 23/02/2019 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้างร้าน จ.เจริญยนต์_23/02/62
6 23/02/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามปั้มน้ำมัน_23/02/62
7 23/02/2019 กปภ.สาขา บ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำปลักแรด _23/02/62
8 22/02/2019 กปภ.สาขา หนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านวันชัยการเกษตร _22/02/62
9 22/02/2019 กปภ.สาขา สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ ชุมชนโคกบัวราย _22/02/62
10 22/02/2019 - กปภ.สาขานาทวี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาทวี _22/02/62
เลื่อนขึ้นข้างบน