ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิชัย เวชรังษี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
ที่อยู่
812 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
92130
โทรศัพท์
0-7527-1053
โทรสาร
0-7527-1046
Email
PichaiW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,617 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 393,480 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 372,931 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 194,372 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการคลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปาง คลองกะปาง 1,089 690
2 หน่วยบริการคลองปาง เทศบาลตำบล คลองปาง 3,275 916
3 หน่วยบริการนาวง องค์การบริหารส่วนตำบล นาวง แม่น้ำตรัง 3,463 1,010
4 หน่วยบริการนาวง เทศบาลตำบล นาวง 4,892 2,488
5 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามเหนือ คลองลำภูรา 149 38
6 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา 1,642 683
7 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล ลำภูรา 1,195 554
8 หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง เทศบาลตำบล คลองเต็ง 982 267
9 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกุ้ง รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 6,950 3,106
10 หน่วยบริการคลองชี องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ 39,859 24,435
11 หน่วยบริการคลองชี เทศบาลตำบล วังวิเศษ 60,121 31,322
12 หน่วยบริการเขาวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวิเศษ รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง 11,528 6,291
13 แม่ข่ายห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว 5,850 3,159
14 แม่ข่ายห้วยยอด เทศบาลตำบล ห้วยยอด 634 450
รวม 141,629 75,409

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2019 กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาศรีประจันต์ ร่วมโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2562
2 21/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
3 20/09/2019 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 23/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
5 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 24/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
7 20/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
8 20/09/2019 กรจ. กปภ.เขต 10 จัดโครงการสนทนาประสาประปาตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
9 20/09/2019 กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
10 20/09/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/09/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ชุมชนแปดไร ซอย 2 _20/09/62
2 20/09/2019 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ ถ.เทศบาล1 _20/09/62
3 20/09/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ ซอยสวนเกษตร 1 _20/09/62
4 20/09/2019 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าศูนย์ซัมซุงตลาดเก่า _20/09/62
5 20/09/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 23.30 - 03.00 น.
6 20/09/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 เวลา 22.00 - 02.00 น.
7 20/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมรอยรั่วหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีจ่ายน้ำมหาชัย_17/09/62
8 20/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว(Step test) บริเวณ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา_20/09/2562
9 20/09/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 200 มม. ในวันที่ 20 ก.ย.62 เวลา 23.00-03.00 น._20/09/2562
10 20/09/2019 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าในงานผลิต บริเวณ โรงกรองคอเลือก_20/09/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน