ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 1
2 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7
3 ขายทอดตลาด 26
4 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2
5 ตกลงราคา 37
6 กรณีพิเศษ 1
7 จ้างที่ปรึกษาฯ 1
8 E-Bidding 61
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.ข.1-019/2561 E-Bidding
โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม

ราคากลาง : 65,678,243.52 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
23/03/2561 27/04/2561
กปภ.ข.9/16/2561 E-Bidding
งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง

ราคากลาง : 535,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
23/03/2561 02/04/2561 บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด
เสนอราคา 472,405.00 บาท
กปภ.ข.6/15/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ราคากลาง : 674,100.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 02/04/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง : 187,250.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
เสนอราคา 176,550.00 บาท
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง : 159,780.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
เสนอราคา 155,150.00 บาท
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง : 293,310.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible สูบน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 ม. พร้อมมอเตอร์และตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง : 124,610.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
เสนอราคา 117,700.00 บาท
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 1 เครื่อง

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
เสนอราคา 38,948.00 บาท
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 550 ลิตร/ชม. จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง : 44,940.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 350-500 ลิตร/ชม. จำนวน 3 เครื่อง

ราคากลาง : 130,005.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 26/03/2561 บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
เสนอราคา 128,400.00 บาท
- ตกลงราคา
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพักสวัสดิการทหารบก เฟส 3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ราคากลาง : 216,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 23/03/2561 หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส
เสนอราคา 214,000.00 บาท
กปภ.ข7 ตกลงราคา
ซื้อมาตรวัดย่ำ ขนาด 2 นิ้ว และขนาด 3 นิ้ว ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 404,941.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
22/03/2561 23/03/2561
64/2561 E-Bidding
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (งบทำการประจำปี ๒๕๖๑) จำนวน ๒ รายการ

ราคากลาง : 541,955.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/03/2561 29/03/2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ตกลงราคา
จ้างเหมางานซ่อม บริเวณ ข้างคลองคูขวางมอญ ม.10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 147,066.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/03/2561 22/03/2561
กปภ.ข.8/21/2561 E-Bidding
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย

ราคากลาง : 2,482,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
20/03/2561 28/03/2561
2/61 ตกลงราคา
งานจ้างหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกนิษฐา โยมทรัพย์ ขอชั่วคราวโฉนดที่ดินเลขที่ 10466 ม.3 ถ.บ้านเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
20/03/2561 22/03/2561 ธีรพงษ์ การประปา
เสนอราคา 114,000.00 บาท
กปภ.บร.02/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ราคากลาง : 1,000,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/03/2561 28/03/2561
7/2561 E-Bidding
(งานก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อีสท์ โฮม จำกัด ซอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 767,606.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
16/03/2561 26/03/2561 หจก.ปานะโชค พานิช
เสนอราคา 506,000.00 บาท
ปพย.12/61 ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 4 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้องชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ราคากลาง : 9,763.34 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
16/03/2561 23/03/2561
กปภ.ข.1-018/2561 E-Bidding
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมวด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด

ราคากลาง : 7,671,544.56 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/03/2561 30/03/2561
กปภ.ส.รอ. 3/2561 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการรัตนาการ์เด้นโฮม เฟส 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/03/2561 27/03/2561 หจก.รัตนพิรุณ
เสนอราคา 859,959.00 บาท
กปภ.ข.5/13/2561 E-Bidding
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุโสะ หมู่ 4 ถ.บ้านท่าคลอง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กปภ.สาขาย่านตาขาว

ราคากลาง : 2,769,160.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/03/2561 23/03/2561
กปภ.สาขาปทุมธานี 3/2561 E-Bidding
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงเแหวน บริเวณถนนวัดท่าเกรียน ม.4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 866,459.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/03/2561 22/03/2561
กปภ.พค. 3/2561 ขายทอดตลาด
พัสดุที่ชำรุด/ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ

ราคากลาง : 137,381.66 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/03/2561 27/03/2561
- ตกลงราคา
ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่่ 2)

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/03/2561 23/03/2561 บจก.เค ทู พี เทรดดิ้ง
เสนอราคา 50,200.00 บาท
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน