สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.ข.1-019/2561 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 65,678,243.52 E-Bidding
  กปภ.ข.9/16/2561 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง 535,000.00 E-Bidding
  • บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด เสนอราคา 472,405.00 บาท
  บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด
  เสนอราคา 472,405.00 บาท
  กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 674,100.00 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ราคาต่ำสุด
   กปภ.ข.7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 187,250.00 ตกลงราคา
   • หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช เสนอราคา 176,550.00 บาท
   หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
   เสนอราคา 176,550.00 บาท
   กปภ.ข.7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 159,780.00 ตกลงราคา
   • หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช เสนอราคา 155,150.00 บาท
   หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
   เสนอราคา 155,150.00 บาท
   กปภ.ข.7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 293,310.00 ตกลงราคา
    กปภ.ข.7 เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible สูบน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 ม. พร้อมมอเตอร์และตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 124,610.00 ตกลงราคา
    • หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช เสนอราคา 117,700.00 บาท
    หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
    เสนอราคา 117,700.00 บาท
    กปภ.ข.7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 1 เครื่อง ตกลงราคา
    • หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช เสนอราคา 38,948.00 บาท
    หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช
    เสนอราคา 38,948.00 บาท
    กปภ.ข.7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 550 ลิตร/ชม. จำนวน 1 เครื่อง 44,940.00 ตกลงราคา
     กปภ.ข.7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 350-500 ลิตร/ชม. จำนวน 3 เครื่อง 130,005.00 ตกลงราคา
     • บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) เสนอราคา 0.00 บาท
     • บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) เสนอราคา 128,400.00 บาท
     บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
     เสนอราคา 128,400.00 บาท
     - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพักสวัสดิการทหารบก เฟส 3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 216,000.00 ตกลงราคา
     • หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส เสนอราคา 214,000.00 บาท
     หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส
     เสนอราคา 214,000.00 บาท
     กปภ.ข7 ซื้อมาตรวัดย่ำ ขนาด 2 นิ้ว และขนาด 3 นิ้ว ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,941.50 ตกลงราคา
      64/2561 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (งบทำการประจำปี ๒๕๖๑) จำนวน ๒ รายการ 541,955.00 E-Bidding
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จ้างเหมางานซ่อม บริเวณ ข้างคลองคูขวางมอญ ม.10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 147,066.00 ตกลงราคา
        กปภ.ข.8/21/2561 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 2,482,400.00 E-Bidding
         2/61 งานจ้างหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกนิษฐา โยมทรัพย์ ขอชั่วคราวโฉนดที่ดินเลขที่ 10466 ม.3 ถ.บ้านเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ตกลงราคา
         • ธีรพงษ์ การประปา เสนอราคา 114,000.00 บาท
         ธีรพงษ์ การประปา
         เสนอราคา 114,000.00 บาท
         กปภ.บร.02/2561 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 1,000,000.00 E-Bidding
          7/2561 (งานก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อีสท์ โฮม จำกัด ซอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 767,606.00 E-Bidding
          • บจก.สิริวรรธน์ เสนอราคา 0.00 บาท
          • หจก.ชลพานทอง เสนอราคา 0.00 บาท
          • หจก.บ่อวิน52 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
          • หจก.ปานะโชค พานิช เสนอราคา 506,000.00 บาท
          • บจก.ทีวายตะวันออก เสนอราคา 540,000.00 บาท
          หจก.ปานะโชค พานิช
          เสนอราคา 506,000.00 บาท
          ปพย.12/61 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 4 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้องชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) 9,763.34 ขายทอดตลาด
           กปภ.ข.1-018/2561 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมวด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 7,671,544.56 E-Bidding
            กปภ.ส.รอ. 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการรัตนาการ์เด้นโฮม เฟส 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
            • หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ เสนอราคา 0.00 บาท
            • หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 0.00 บาท
            • บริษัท เอ็ม-ซายน์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
            • หจก.รัตนพิรุณ เสนอราคา 859,959.00 บาท
            • หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย เสนอราคา 940,000.00 บาท
            • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 999,380.00 บาท
            • หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,140,000.00 บาท
            หจก.รัตนพิรุณ
            เสนอราคา 859,959.00 บาท
            กปภ.ข.5/13/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุโสะ หมู่ 4 ถ.บ้านท่าคลอง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กปภ.สาขาย่านตาขาว 2,769,160.00 E-Bidding
             กปภ.สาขาปทุมธานี 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงเแหวน บริเวณถนนวัดท่าเกรียน ม.4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 866,459.00 E-Bidding
              กปภ.พค. 3/2561 พัสดุที่ชำรุด/ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 57 รายการ 137,381.66 ขายทอดตลาด
               - ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่่ 2) ตกลงราคา
               • ร้านวุฒิกลการ เสนอราคา 40,000.00 บาท
               • บจก.เค ทู พี เทรดดิ้ง เสนอราคา 50,200.00 บาท
               บจก.เค ทู พี เทรดดิ้ง
               เสนอราคา 50,200.00 บาท
               เลื่อนขึ้นข้างบน