ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้งานผลิต งานอำนวยการ และงานบริการฯ นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านศรารมณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้งานผลิต งานอำนวยการ และงานบริการฯ นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านศรารมณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 สิงหาคม 2556

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเชิดชายมนชม หัวหน้างานผลิต เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหาร( ICS for Executive)”

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเชิดชายมนชม หัวหน้างานผลิต เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหาร( ICS for Executive)”

22 สิงหาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน