ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับ สถานการณ์น้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 12/2556 ประจำเดือนกันยายน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับ สถานการณ์น้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 12/2556 ประจำเดือนกันยายน

03 กันยายน 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน