ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน

27 สิงหาคม 2556

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ งานอำนวยการ งานบริการฯและ งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ งานอำนวยการ งานบริการฯและ งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 สิงหาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน