ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายโกศล  อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ชี้แจงประเด็นได้รับงบจังหวัดสมุทรสงครามในการวางท่อขยายเขต ต่อผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี  นางวนิดา  สักการโกศล

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายโกศล อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ชี้แจงประเด็นได้รับงบจังหวัดสมุทรสงครามในการวางท่อขยายเขต ต่อผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี นางวนิดา สักการโกศล

14 มีนาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน