ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ  “เติมใจให้กัน ” ( Home Care )   ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการเรื่องระบบประปา  ณ  โครงการหมู่บ้านการเคหะฯ เอื้ออาทรบ่อโพง ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน ” ( Home Care ) ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการเรื่องระบบประปา ณ โครงการหมู่บ้านการเคหะฯ เอื้ออาทรบ่อโพง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 พฤษภาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน