ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.ข.๙ รับมอบหมายจาก กปภ. ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค – บริโภคในครัวเรือน (Household Water Securities)” ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย และ แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

กปภ.ข.๙ รับมอบหมายจาก กปภ. ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค – บริโภคในครัวเรือน (Household Water Securities)” ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย และ แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2556

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุม “คณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุม “คณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

17 พฤษภาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน