ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.ข.๗ และกปภ.สาขากุมภวาปี มอบรางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ และใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพน้ำดื่มในโครงการ ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ที่โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี

กปภ.ข.๗ และกปภ.สาขากุมภวาปี มอบรางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ และใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพน้ำดื่มในโครงการ ตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ที่โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี

31 สิงหาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน