ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)สร้างความผูกพันภักดีหน่วยงานในพื้นที่และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม“ งานสมโภชศาลหลักเมือง และกาชาดสุราษฎร์ธานี ๒๕๕๕ ”

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)สร้างความผูกพันภักดีหน่วยงานในพื้นที่และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม“ งานสมโภชศาลหลักเมือง และกาชาดสุราษฎร์ธานี ๒๕๕๕ ”

02 พฤษภาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน