ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
151 แม่ข่ายพังโคน 182 ม.2 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
เทศบาลตำบลพังโคน
ทต.ไฮหย่อง ทต.ศรีจำปา
042-771350 สำนักงาน
152 พรรณานิคม ข้างสถานีตำรวจพรรณานิคม ทต.พรรณานิคม
ทต.พรรณานคร
087-0908264 สถานีผลิตน้ำ พรรณานิคม
ข้างสถานีตำรวจ
153 น.วานรนิวาส ด้านข้างชลประทานอ่างเก็บน้ำ
ห้วยโทง อ.วานรนิวาส
ทต.วานรนิวาส
อบต.คอนสวรรค์
089-8425572 065-2589846 สถานีผลิตน้ำ วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส
154 กปภ.สาขานครพนม 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสงอ.เมือง จ.นครพนม เขตเทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อบต.ท่าค่อ
อบต.อาจสามารถ
อบต.นาทราย
อบจ.นครพนม
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
042-503713 042-532522 042-593123 042-587123 042-516297 042-595215 โรงกรองน้ำแม่ข่ายนครพนม
155 หน่วยบริการ ท่าอุเทน ใกล้วัดพระธาตุท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อบต.ท่าจำปา
อบต.โนนตาล
อบต.เวินพระบาท
042-581340 0849422704 042-050212 042-050024 โรงกรองน้ำหน่วยบริการท่าอุเทน
156 โรงกรองน้ำค่ายพระยอดเมืองขวาง ภายในค่ายทาร มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
พื้นที่โดยรอบ ต.กุรุคุ หรือพื้นที่ที่ร้องขอ
น้ำจาก ค่ายพระยอดฯ
042-536886 โรงกรองน้ำค่ายพระยอดเมืองขวาง
157 กปภ.สาขาธาตุพนม 366 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทต.ธาตุพนม
ทต.น้ำก่ำ
อบต.พระกลางทุ่ง
อบต.ธาตุพนมใต้
อบต.กุดฉิม
อบต.โพนทอง
อบต.ดอนนางหงส์
ทต.เรณู
อบต.แสนพัน
042541154 สำนักงาน
158 หน่วยบริการนาแก บ้านนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ทต.นาแก
ทต.พระซอง
อบต.นาแก
อบต.บ้านแก้ง
อบต.นาคู่
0878236814 0879529815 หน่วยบริการ
159 กปภ.สาขาบ้านแพง 338 ม.5 ถ.แพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เทศบาลตำบลบ้านแพง
อบต.นางัว บางส่วน
อบต.ไผ่ล้อม บางส่วน
042591242 สำนักงาน
160 หน่วยบริการบึงโขงหลง หน่วยบริการบึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อบต.บึงโขงหลง
อบต.โพธิ์หมากแข้ง
0833265541 นายหวังจิตร บรรทุจันทร์ โรงกรองน้ำหน่วยบริการบึงโขงหลง
161 กปภ.สาขาศรีสงคราม 480 ม.7 ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ม.1, ม.4, ม.6, ม.7, ม.8, บ้านปฏิรูป 042599240 สำนักงาน
162 น.นาหว้า ถนนศรีสงคราม - นาหว้า
ติดสะพานข้ามลำน้ำอูน
เทศบาลนาหว้า, บ้านม่วง, บ้านนาคูณ
บ้านนางัว,บ้านตาล,บ้านนาซ่อม
บ้านบะหว้าแสก,บ้านท่าเรือ
0828538025 น.บริการนาหว้า
163 น.อากาศอำนวย ถนนอากาศอำนวย-คำตากล้า
ข้ามสะพานลำน้ำยาม
เทศบาลอากาศอำนวย,บ้านโพธิ์ไชยทอง
บ้านโพนแพง
0830054701 น.อากาศอำนวย
164 กาฬสินธุ์ 1/16 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- อ.เมืองกาฬสินธุ์
- อ.กมลาไสย , อ.ฆ้องชัย
- อ.ยางตลาด
043-811611 - สถานีผลิตน้ำมอดินแดง
- สถานีผลิตน้ำกมลาไสย
- สถานีผลิตน้ำยางตลาด
165 บำหน็จณรงค์ 1). 6 ม.15 ต.บ้านชวน
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2). หน่วยบริการเทพสถิต(โคกรัง)
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3).หน่วยบริการหนองบัวโคก
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอจัตุรัส (บางส่วน)
อำเภอด่านขุนทด (เทศบาลหนองกราด)
อ.เทพสถิต

อ.จัตุรัส (เทศบาลหนองบัวโคก)
อ.บำเหน็จณรงค์ (บางส่วน)
อ.ด่านขุนทด (บางส่วน)
044-127105 044-127105 044-127105 แม่ข่าย กปภ.สาขาบำเหน็จฯ


หน่วยบริการโคกรัง

หน่วยบริการหนองบัวโคก
166 ร้อยเอ็ด 175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง,อำเภอจังหาร 043-511513 สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
167 ชนบท 93 ม. 11 ถ.แจ้งสนิท
ต.ชนบท อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
อ.มัญจาคีรี
อ.ชนบท
อ.แวงใหญ่
อ.โคกโพธิ์ชัย
043286209 แม่ข่ายชนบท
168 ชัยภูมิ ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
บ้านเขว้า หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
อบต.ภูแลนคา, อบต.รอบเมือง, อบต.โพนทอง, อบต.บ้านเล่า, ทต.ลาดใหญ่, อบต.นาเสียว, อบต.กุดตุ้ม และ อบต.ห้วยบง
ทต.บ้านค่าย, อบต.บ้านค่าย, อบต.โนนสำราญ และ อบต.กะฮาด
อบต.โนนแดง และ ทต.โคกสูง
044811890 044811890 044811890 แม่ข่ายนิเวศรัตน์
หน่วยบริการบ้านค่าย
หน่วยบริการบ้านเขว้า
169 โพนทอง 175 ม. 10 ต.สระนกแก้ว
อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
ต.กลาง
อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
ต.ร่องคำ
อ.ร่องคำจ.กาฬสินธุ์
อ.โพนทอง


อ.เสลภูมิ


อ.ร่องคำ อ.โคกโพธิ์ชัย
ท.คำเชียงใหม่
0-4488-2677 แม่ข่ายโพนทอง


โรงกรองเสลภูมิ


โรงกรองร่องคำ
170 แก้งคร้อ 156 ม.7 ถ.แก้งคร้อ-นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ, ตำบลช่องสามหมอ,ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม,ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์,ตำบลคอนสวรรค์,ตำบลบ้านโสก,ตำบลโคกมั่งงอย,ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
0-4488-2677 สนง.กปภ.สาขาแก้งคร้อ
หน่วยบริการนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ
หน่วยบริการคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
171 (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง 33 ม.9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 อ.หนองบัวแดง 0-4487-2115 สำนักงาน
172 (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ บ้านเมืองเก่า ม.5 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 อ.เกษตรสมบูรณ์ 0-4487-2115 โรงกรองน้ำ
173 ภูเขียว แม่ข่ายภูเขียว
486 ม. 2 ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
( ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ
หนองผักปัง )
หน่วยบริการบ้านเป้า
ม. 4 ต.บ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
( ติดอ่างเก็บน้ำบึงแก้ง )

หน่วยบริการบ้านดอน
ม. 8 ต.บ้านดอน
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(ติดอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร)
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว
ต.หนองตูม อ.ภูเขียว
ต.กุดยม อ.ภูเขียว
ต.กวางโจน อ.ภูเขียว
ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
ต.โอโล อ.ภูเขียว
ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว
ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว
ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.สามสวน อ.บ้านแท่น

ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว
ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น
ต.หนองคู อ.บ้านแท่น
ต.สระพัง อ.บ้านแท่น
ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น
0-4486-1353 0-4486-1353 0-4486-1353 ท่อจ่ายน้ำท่อธาร
หน้าสำนักงานท่อจ่ายน้ำท่อธาร
ภายในบริเวณ
โรงกรองน้ำหน่วย
บริการบ้านเป้า


ท่อจ่ายน้ำท่อธาร
ด้านหน้าบริเวณ
โรงกรองน้ำหน่วย
บริการบ้านดอน
174 ชุมแพ 294/2 ม1. ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ
อ.คอนสาร
อ.สีชมพู
043-311-211 043-311-212 043-311-213 สำนักงาน กปภ.สาขาชุมแพ
โรงกรองน้ำ น.บริการคอนสาร
โรงกรองน้ำ น.บริการสีชมพู
175 กุฉินารายณ์ 495 ม.15 ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
อ.กุฉินารายณ์
อ.เขาวง
043851523 1.ส.ห้วยอุมจัง
2น.เขาวง
เลื่อนขึ้นข้างบน