ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
101 รัตนบุรี อ.รัตนบุรี อ.สนม
อ.ท่าตูม
0-4459-9210 สนง.กปภ.สาขารัตนบุรี
หน่วยบริการท่าตูม
102 กปภ.สาขาสังขะ 160 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 32150
เขตเทศบาลตำบลสังขะ
เทศบาลตำบลบัวเชด
เทศบาลเมืองขุขันธ์
เทศบาลตำบลห้วยตึกชู
เทศบาลตำบลกาบเชิง
044-571968 กปภ.สาขาสังขะ
โรงกรองน้ำบัวเชด
สถานีเพิ่มแรงดัน
โรงกรองน้ำภูสิงห์
โรงกรองน้ำกาบเชิง
103 ศรีสะเกษ 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย
หน่วยบริการกันทรารมย์
หน่วยบริการทุ่งไชย
หน่วยบริการห้วยทับทัน
หน่วยบริการบึงบูรพ์
อ.เมือง, จ.ศรีสะเกษ
อ.อุทุมพรพิสัย, จ.ศรีสะเกษ
อ.กันทรารมย์, จ.ศรีสะเกษ
ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
045-611475 สำนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ
สถานีผลิตจ่ายน้ำ
สถานีผลิตจ่ายน้ำ
สถานีผลิตจ่ายน้ำ
สถานีผลิตจ่ายน้ำ
สถานีผลิตจ่ายน้ำ
104 กันทรลักษ์ 356 ม.6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เทศบาลอำเภอกันทรลักษ์ /เทศบาลตำบลเมือง/อบต.เวียงเหนือ/อบต.กระแซง/อบต.หนองหญ้าลาด/อบต.น้ำอ้อม
เทศบาลตำบลขุนหาญ/เทศบาลตำบลสิ/เทศบาลตำบลกระหวัน/อบต.บักดอง/อบต.โนนสูง
045-661455 045-661455 กปภ.สาขากันทรลักษ์
โรงกรองน้ำ ตำหนักไทรอำเภอขุนหาญ
105 มุกดาหาร 49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร
เขตอำเภอนิคมคำสร้อย
เขตอำเภอคำชะอี
เขตอำเภอดงหลวง
เขตอำเภอดอนตาล
เขตอำเภอหว้านใหญ่
042-611131 โรงกรองแม่ข่ายมุกดาหาร
โรงกรองนิคมคำสร้อย
โรงกรองคำชะอี
โรงกรองดงหลวง
โรงกรองดอนตาล
โรงกรองหว้านใหญ่
106 อุดรธานี 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
ต.หนองนาคำ ต.หมูม่น ต.กุดสระ
ต.นิคมสงเคราะห์ ต.โนนสูง
ต.โคกสะอาด ต.เชียงยืน ต.นาดี ต.บ้านขาว
ต.เชียงพิณ ต.นาข่า ต.บ้านจั่น ต.สามพร้าว
ต.หนองไผ่ ต.หนองบัว ต.หนองขอนกว้าง
042-222733 042-241657 042-247974 ท่อธารด้านหน้า สำนักงาน
กปภ.สาขาอุดรธานี
107 แม่ข่าย กปภ.สาขากุมภวาปี 777 ม.15 ถนนพิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
เขตพื้นที่อำเภอกุมภวาปี
เขตพื้นที่อำเภอประจักษศิลปาคม
เขตพื้นที่ให้บริการอำเภอโนนสะอาด
042-331240 042-331240 042-331240 โรงกรองน้ำแม่ข่ายกุมภวาปี
108 หน่วยบริการ ศรีธาตุ หน่วยบริการศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เขตพื้นที่ให้บริการศรีธาตุ 082-6109872 โรงกรองน้ำหน่วยบริการศรีธาตุ
109 หน่วยบริการวังสามหมอ หน่วยบริการวังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี พื้นที่ให้บริการวังสามหมอ 090-0324131 โรงกรองน้ำวังสามหมอ
110 กปภ.สาขาบ้านผือ 470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อบต.บ้านผือ
อบต.เมืองพาน
0-4281-407 สำนักงาน
111 กปภ.สาขาบ้านผือ บ้านนางิ้ว ต.คำด้วง ทต.กลางใหญ่ , ทต.กลางใหญ่ 093-4979528 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
112 หน่วยบริการกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อบต.โพนทอง 098-1488231 หน่วยบริการกลางใหญ่
113 กปภ.สาขาบ้านผือ ติด ทต.น้ำโสม ต.น้ำโสม ทต.น้ำโสม ทต.นางัว 091-6974679 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
114 หน่วยบริการน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 087-9273595 หน่วยบริการน้ำโสม
115 กปภ.สาขาบ้านผือ บ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย ทต.เมืองเพีย ทต.กุดจับ 088-3403417 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
116 หน่วยบริการกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 091-0570208 หน่วยบริการกุดจับ
117 กปภ.สาขาบ้านผือ บ้านคำบง ต.คำบง ทต.คำบง 081-1333298 จุดจ่ายน้ำท่อธาร
118 หน่วยบริการคำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หน่วยบริการคำบง
119 กปภ.สาขาบ้านดุง 456 ถ.สุทธิสาร ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เขตเทศบาลบ้านดุงและหมู่บ้านใกล้เคียง นายเจริญพงษ์ พงษ์ประเทศ (098-1126613) นายเกียรติคุณ ดวงศรี (089-7149066) โรงกรองน้ำบ้านหนองสองห้อง
120 หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ โรงกรองน้ำบ้านธาตุ เขตเทศบาลเพ็ญและหมู่บ้านใกล้เคียง นายพีระวัฒน์ สุระคาย (098-1126613) โรงกรองน้ำบ้านธาตุ
121 หน่วยบริการบ้านม่วง โรงกรองน้ำบ้านม่วง เขตเทศบาลบ้านม่วงและหมู่บ้านใกล้เคียง นายพิทยาคม ศรีประทุม (098-6650994) นายรัฐศาสตร์ สะกิจ (081-0104404) โรงกรองน้ำบ้านม่วง
122 หน่วยบริการพิบูลย์รักษ์ โรงกรองน้ำพิบูลย์รักษ์ เขตเทศบาลพิบูลย์รักษ์และหมู่บ้านใกล้เคียง นายไวพจน์ ศรีหวัง (093-5485846) โรงกรองน้ำพิบูลย์รักษ์
123 หน่วยบริการทุ่งฝน ศาลหลักเมืองทุ่งฝน เขตเทศบาลทุ่งฝนและหมู่บ้านใกล้เคียง นายองอาจ พิมพ์เปลี่ยนศิริ (080-7436534) บ่อบาดาลศาลหลักเมือง
124 หนองบัวลำภู (แม่ข่าย) 186/5 ม.1 ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
อบต.หนองบัว
042-311379 094-395-0812 สถานีผลิตน้ำห้วยเหล่ายาง
125 หน่วยบริการนากลาง เทศบาลตำบลนากลาง
เทศบาลตำบลนาคำไฮ
เทศบาลตำบลฝั่งแดง
062-110-2294 062-178-2683 โรงกรองน้ำบ้านเลิศเสนีย์
เลื่อนขึ้นข้างบน