ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
26 วิเชียรบุรี 107 ม.7 ต.สระประดิ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ทศม.วิเชียรบุรี
ทศต.พุเตย
อบต.สระประดู่
อบต.สามแยก
อบต.พุขาม
ทศต.สว่างพัฒนา
ทศต.โคกสะอาด
อบต.สระกรวด
056-928182 ส.บ้านคอเลือก
น.ศรีเทพ
27 ร้องกวาง-แม่ข่าย 177 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางตาล
เทศบาลตำบล ร้องกวาง
0-5452-0565 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
28 ร้องกวาง - น.สอง ต.สอง อ.สอง จ.แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหนุน
เทศบาลตำบล สอง
0-5452-0565 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการสอง
29 น่าน - แม่ข่าย ถ.สุมนเทวราช
ต.ในเวียง
อ.เมือง
จ.น่าน
55000
เทศบาลตำบล ดู่ใต้
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสถาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงตึ๊ด
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าน้าว
เทศบาลเมือง น่าน
0-5471-0578 โรงกรองน้ำราษฎร์อำนวย
30 น่าน - น.กลางเวียง ต.บ้านส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน เทศบาลตำบล กลางเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้าน
0-5471-0578 โรงกรองน้ำบ้านคือ
31 น่าน - น.นาน้อย ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน เทศบาลตำบล ศรีษะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบล นาน้อย
เทศบาลตำบล นาน้อย
0-5471-0578 โรงกรองน้ำบ้านคือ - หน่วยบริการกลางเวียง
32 ท่าวังผา - แม่ข่าย 286 หมู่ 5 ถ. น่าน-ทุ่งช้าง
ต.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
55140
องค์การบริหารส่วนตำบล ริม
เทศบาลตำบล ท่าวังผา
0-5479-9010 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
33 ท่าวังผา - น.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน เทศบาลตำบล พระพุทธบาทเชียงคาน
องค์การบริหารส่วนตำบล เปือ
เทศบาลตำบล เชียงกลาง
0-5479-9010 โรงกรองน้ำหน่วยบริการเชียงกลาง
34 ท่าวังผา - น.ปัว อ.ปัว จ.น่าน องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล วรนคร
องค์การบริหารส่วนตำบล สถาน
เทศบาลตำบล ปัว
0-5479-9010 โรงกรองน้ำหน่วยบริการปัว
35 พะเยา - แม่ข่าย 1015/1 ถ.พหลโยธิน
ต.เวียง
อ.เมือง
จ.พะเยา
56000
องค์การบริหารส่วนตำบล จำป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอกคำใต้
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนศรีชุม
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเจน
เทศบาลตำบล บ้านต๋อม
เทศบาลตำบล แม่กา
เทศบาลตำบล ท่าวังทอง
เทศบาลตำบล ดงเจน
เทศบาลเมือง ดอกคำใต้
เทศบาลเมือง พะเยา
0-5443-1090 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
36 พะเยา - น.ดอนไชย ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เทศบาลตำบล หลวงใต้
องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก
เทศบาลตำบล หลวงเหนือ
0-5443-1090 โรงกรองน้ำหน่วยบริการดอนไชย
37 จุน - แม่ข่าย 13/5 หมู่ 1 ถนน พะเยา-ปง
ต.ห้วยข้าวก่ำ
อ.จุน
จ.พะเยา
56150
เทศบาลตำบล จุน
เทศบาลตำบล ห้วยข้าวก่ำ
0-5445-9226 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
38 จุน - น.เชียงคำ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เทศบาลตำบล หย่วน
องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงบาน
เทศบาลตำบล ฝายกวาง
เทศบาลตำบล เวียง
เทศบาลตำบล เชียงคำ
0-5445-9226 โรงกรองน้ำหน่วยบริการเชียงคำ
39 จุน - น.ปง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา เทศบาลตำบล แม่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบล นาปรัง
เทศบาลตำบล ปง
0-5445-9226 โรงกรองน้ำหน่วยบริการปง
40 เชียงราย - แม่ข่าย 1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์
ต.เวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย
57000
เทศบาลตำบล สันทราย
เทศบาลตำบล ท่าสาย
เทศบาลตำบล ท่าสุด
องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง
เทศบาลตำบล เมืองชุม
เทศบาลตำบล สิริเวียงชัย
เทศบาลตำบล ป่าอ้อดอนชัย
เทศบาลตำบล นางแล
เทศบาลตำบล บ้านดู่
เทศบาลตำบล เวียงชัย
0-5371-1655 0-5371-3008 0-5371-3007 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
41 พาน - แม่ข่าย 2180 หมู่ 1 ถ. คลองชลประทาน
ต.เมืองพาน
อ.พาน
จ.เชียงราย
57120
องค์การบริหารส่วนตำบล ทานตะวัน
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าหุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพาน
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงคำ
องค์การบริหารส่วนตำบล สันติสุข
เทศบาลตำบล เมืองพาน
0-5372-1518 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
42 พาน - น.แม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา
เทศบาลตำบล ศรีถ้อย
เทศบาลตำบล บ้านเหล่า
เทศบาลตำบล แม่ใจ
0-5372-1518 โรงกรองน้ำหน่วยบริการแม่ใจ
43 เทิง - แม่ข่าย 22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง
ต.เวียง
อ.เทิง
จ.เชียงราย
57160
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง
เทศบาลตำบล เวียงเทิง
0-5379-5666 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
44 เทิง - น.พญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปา
เทศบาลตำบล พญาเม็งราย
0-5379-5666 โรงกรองน้ำหน่วยบริการพญาเม็งราย
45 เวียงเชียงของ - แม่ข่าย 472 หมู่ที่ 12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1020 ต.เวียง
อ.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย
57140
เทศบาลตำบล สถาน
เทศบาลตำบล ศรีดอนชัย
เทศบาลตำบล เวียง
เทศบาลตำบล เวียงเชียงของ
0-5379-1438 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เวียงเชียงของ
46 แม่สาย- แม่ข่าย 314 ม.1 ถ.พหลโยธิน
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
เทศบาลตำบล แม่สายมิตรภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งผา
เทศบาลตำบล เวียงพางคำ
เทศบาลตำบล แม่สาย
0-5373-1010 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา แม่สาย
47 แม่สาย - น.แม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เทศบาลตำบล แม่ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จัน
องค์การบริหารส่วนตำบล สันทราย
เทศบาลตำบล ป่าซาง
เทศบาลตำบล สันทราย
เทศบาลตำบล แม่จัน
0-5373-1010 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการแม่จัน
48 แม่สาย -น.เชียงแสน ต.เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เทศบาลตำบล เวียง
เทศบาลตำบล เวียงเชียงแสน
0-5373-1010 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการเชียงแสน
49 แม่สาย - น.ห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบล ห้วยไคร้
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้
0-5373-1010 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการห้วยไคร้
50 แม่ขะจาน -แม่ข่าย 697 หมู่ 4
ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ
จ.ลำปาง 52140
เทศบาลตำบล ป่างิ้ว
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง
องค์การบริหารส่วนตำบล สันสลี
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เจดีย์
เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า
เทศบาลตำบล แม่ขะจาน
0-5427-9145 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน
เลื่อนขึ้นข้างบน