ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำเดือน สิงหาคม 2561

Transform to SUCCESS - 31 สิงหาคม 2561 กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน - 30 สิงหาคม 2561 กปภ. พัฒนาโครงสร้างประปาภูเก็ต รองรับการเติบโตท่องเที่ยว - ลงทุน - 28 สิงหาคม 2561 กปภ. แนะวิธีดูแลระบบประปาในช่วงน้ำท่วม - 27 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 24 สิงหาคม 2561 กปภ. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน - 24 สิงหาคม 2561 สร้างความมั่นใจ - 23 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยม - 21 สิงหาคม 2561 กปภ. มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน - 20 สิงหาคม 2561 กปภ. จัดสรรงบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ชลบุรี - 09 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบุรี - 08 สิงหาคม 2561 คุมเข้ม - 08 สิงหาคม 2561 จับตา กปภ. ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ ผวก.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย - 06 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน กปภ.เพชรบุรีรับมือน้ำท่วม - 06 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาขลุง ให้บริการน้ำประปา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้ - 03 สิงหาคม 2561 กปภ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาเร่งด่วน - 02 สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


เลื่อนขึ้นข้างบน