ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน 2559

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - 19 กันยายน 2559 กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO - 19 กันยายน 2559 กปภ. คว้า 2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 59 ระดับดี - 16 กันยายน 2559 กปภ.จัตุรัสพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 16 กันยายน 2559 กปภ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ - 15 กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559 ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ กปภ.สาขาวังสะพุง จ.เลย - 12 กันยายน 2559 กปภ. - กรมอนามัย รับรองน้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช - 09 กันยายน 2559 เสรีเร่งตรวจสอบทุจริต ใครผิดไม่ไว้หน้า - 07 กันยายน 2559 เสรียืนยัน จะไม่ปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด - 05 กันยายน 2559 ผู้ใช้น้ำ กปภ. 1.4 ล้านราย ช่วยชาติประหยัดน้ำ 18 ล้าน ลบ.ม.สู้ภัยแล้ง - 05 กันยายน 2559 กปภ.ลงนาม MOU พัฒนาระบบประปาจังหวัดระยอง - 02 กันยายน 2559 กปภ.นาทวีพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 02 กันยายน 2559 กปภ.สร้างความมั่นใจประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ไชยา - 01 กันยายน 2559

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

กปภ.ชวนคนไทยปลูกป่าต้นน้ำกุยบุรี 500 ไร่ เทิดพระเกียรติฯ - 30 สิงหาคม 2559 มอบส่วนลดค่าน้ำประปาให้ชาวหาดใหญ่ ที่ใช้น้ำอย่างประหยัด - 30 สิงหาคม 2559 กปภ. พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน - 29 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น่าน ย้ำชัดน้ำประปาน่านปลอดภัยได้มาตรฐาน - 26 สิงหาคม 2559 กปภ. ร่วมปลูกป่าน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ - 26 สิงหาคม 2559 บอร์ด กปภ. เร่งผลักดันโครงการฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล - 25 สิงหาคม 2559 กปภ.สาขาแม่ขะจาน ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ยืนยันคุณภาพมาตรฐาน WHO - 25 สิงหาคม 2559 กปภ. พัทยา ร่วมปลูกป่าต้นน้ำ อำเภอบางละมุง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา - 23 สิงหาคม 2559 กปภ. พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ในปี 59 - 19 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559 สำนักตรวจสอบร่วมหารือกับ ป.ป.ท. - 17 สิงหาคม 2559 กปภ.สาขาน่าน-ท่าวังผา ยืนยันผลิตจ่ายน้ำประปาได้ปกติ - 16 สิงหาคม 2559 ชาวอยุธยาประหยัดน้ำยอดเยี่ยม สองเดือนลดใช้น้ำกว่า 100,000 ลบ.ม. - 15 สิงหาคม 2559 กปภ. รับมอบโล่เกียรติคุณการพัฒนาระบบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคต้นแบบจากกรมอนามัย - 11 สิงหาคม 2559 กปภ. ใช้แนวทาง DSM เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำ - 10 สิงหาคม 2559 กปภ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นป่าลุ่มน้ำแม่สา - 09 สิงหาคม 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน