ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 “PWA : Debut of digital chapter” - 31 กรกฎาคม 2562 กปภ. เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำดิบลดลงจากฝนตกน้อยกว่าปกติ - 26 กรกฎาคม 2562 กปภ.ขยายความสุขลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา - 25 กรกฎาคม 2562 กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ TMB Touch - 24 กรกฎาคม 2562 "มั่นใจคุณภาพ" - 22 กรกฎาคม 2562 กปภ. - เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - 22 กรกฎาคม 2562 มุ่งสู่ความยั่งยืน - 19 กรกฎาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 15 กรกฎาคม 2562 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน - 15 กรกฎาคม 2562 กปภ. เปิดรับชำระค่าน้ำประปา ผ่านตู้อัตโนมัติ “เติมดี” - 09 กรกฎาคม 2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กปภ. เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารองรับชาวด่านขุนทด - 25 มิถุนายน 2562 กปภ. ทั่วประเทศ พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 62 - 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่ - 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี" - 18 มิถุนายน 2562 กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ - 14 มิถุนายน 2562 กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร - 13 มิถุนายน 2562 กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ - 10 มิถุนายน 2562 โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ของ กปภ. สำนักตรวจสอบ กปภ.กับ สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ กปภ. สำนักงานใหญ่ - 10 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน