ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว - 26 กรกฎาคม 2561 ครม.แต่งตั้ง นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ - 24 กรกฎาคม 2561 กปภ. ลงทุนกว่า 153 ล้านบาท ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ - 23 กรกฎาคม 2561 กปภ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียด้านงานก่อสร้าง - 20 กรกฎาคม 2561 ร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. - 17 กรกฎาคม 2561 ฮีโร่ตัวจริง - 17 กรกฎาคม 2561 กปภ.สมุยสร้าง ฮีโร่ชีวิตจริง ผู้พิทักษ์น้ำและชายหาด - 16 กรกฎาคม 2561 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ - 11 กรกฎาคม 2561 กปภ. มั่นใจ ชาวอู่ทองมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอไปอีก 10 ปี - 09 กรกฎาคม 2561 กปภ.มุกดาหารเพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ - 05 กรกฎาคม 2561 กปภ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท - 04 กรกฎาคม 2561 บูรณาการงานวางท่อ - 04 กรกฎาคม 2561 กปภ. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่ง-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่ - 03 กรกฎาคม 2561 กปภ. ระดมทีมพนักงานผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือ 13 ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน - 02 กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย - 28 มิถุนายน 2561 กปภ. ขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลำสนธิ - 26 มิถุนายน 2561 กปภ. ทุ่มงบกว่าหมื่นล้าน พัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืน - 25 มิถุนายน 2561 กปภ.ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปรับปรุงขยายประปาอุตรดิตถ์ - ตรอน - 21 มิถุนายน 2561 กปภ.ตะพานหิน จ่ายน้ำเป็นเวลาพื้นที่ทับคล้อ-เขาทราย - 20 มิถุนายน 2561 กปภ. สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัดทั่วประเทศ - 20 มิถุนายน 2561 กปภ.เสริมมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน - 15 มิถุนายน 2561 กปภ. เดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ส่งน้ำประปาบริการชาวชลบุรี - 14 มิถุนายน 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน