ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ครม. ฉลุย โครงการปรับปรุงขยาย กปภ.ศรีสะเกษ – น่าน - 30 พฤษภาคม 2560 กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ - 26 พฤษภาคม 2560 กปภ.ติดท็อปไฟว์ รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 92.45 คะแนน - 23 พฤษภาคม 2560 กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย - 23 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี - 22 พฤษภาคม 2560 กปภ.-อีซี่บิล ต่อโปร! ลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึงสิ้นปี 60 - 22 พฤษภาคม 2560 กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ - 19 พฤษภาคม 2560 กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง - 19 พฤษภาคม 2560 กปภ. ยืนยันปีนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน - 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค - 15 พฤษภาคม 2560 กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ - 15 พฤษภาคม 2560 กปภ.เตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก - 09 พฤษภาคม 2560 กปภ. ยืนยันมีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อเนื่อง - 04 พฤษภาคม 2560 กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน - 03 พฤษภาคม 2560 กปภ.แจกน้ำประชาชนช่วยภัยแล้ง - 02 พฤษภาคม 2560 กปภ. เตือน!! ระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาตามบ้าน - 02 พฤษภาคม 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน