ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน 2562

กปภ. สร้างฝายชะลอน้ำ - 23 กันยายน 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 20 กันยายน 2562 กปภ.สมทบทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัย - 18 กันยายน 2562 กปภ.สาขาบ้านไผ่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหลังน้ำลด - 17 กันยายน 2562 กปภ. ร่วมใจปลูกป่าสร้างโป่งให้ช้างกุยบุรี - 18 กันยายน 2562 กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ - 16 กันยายน 2562 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ - 13 กันยายน 2562 กปภ. ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2562 ก้าวหน้า 7 สาขา พื้นฐาน 53 สาขา - 12 กันยายน 2562 กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม - 03 กันยายน 2562 กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุล - 02 กันยายน 2562 “กปภ. สนับสนุนการศึกษา” - 02 กันยายน 2562


ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กปภ. จัดงานประปาวิชาการ 62 “PWA : Debut of digital chapter” - 31 กรกฎาคม 2562 กปภ. เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำดิบลดลงจากฝนตกน้อยกว่าปกติ - 26 กรกฎาคม 2562 กปภ.ขยายความสุขลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา - 25 กรกฎาคม 2562 กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ TMB Touch - 24 กรกฎาคม 2562 "มั่นใจคุณภาพ" - 22 กรกฎาคม 2562 กปภ. - เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - 22 กรกฎาคม 2562 มุ่งสู่ความยั่งยืน - 19 กรกฎาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 15 กรกฎาคม 2562 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน - 15 กรกฎาคม 2562 กปภ. เปิดรับชำระค่าน้ำประปา ผ่านตู้อัตโนมัติ “เติมดี” - 09 กรกฎาคม 2562


เลื่อนขึ้นข้างบน