ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ - 31 ตุลาคม 2562 กปภ. ยกเลิกการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านระบบ Just Pay เริ่ม 1 พ.ย. 62 - 31 ตุลาคม 2562 กปภ. รับรางวัล “Digital Government Awards 2019” - 30 ตุลาคม 2562 กปภ. ได้รับรางวัลจากงาน “Digital Government Awards 2019” - 30 ตุลาคม 2562 กปภ. คว้า 90.35 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562 - 29 ตุลาคม 2562 กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา สัปดาห์สุดท้าย ! - 25 ตุลาคม 2562 กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 - 24 ตุลาคม 2562 กปภ. ชวนสายวิ่งลงสนาม “PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง” จ.เชียงใหม่ - 17 ตุลาคม 2562 กปภ. ช่วยผู้ประสบภัยลุยฟื้นฟูหลังน้ำลด - 10 ตุลาคม 2562 กปภ.ขานรับขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการ ยาวไปถึง ก.ย.63 - 09 ตุลาคม 2562 กปภ. จัดให้!! ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาได้ทั่วไทยใน 74 จังหวัด - 08 ตุลาคม 2562 กปภ. ชวนคนไทยลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ 15 % ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ! - 04 ตุลาคม 2562 กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นหลังเกิดอุทกภัย - 04 ตุลาคม 2562 กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม - 04 ตุลาคม 2562 กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ MyMo - 03 ตุลาคม 2562 กปภ. - บางแสนมหานคร ลงนามสัญญาตามข้อตกลงคุณธรรม - 01 ตุลาคม 2562


เลื่อนขึ้นข้างบน