ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปา-น้ำดื่ม ช่วงพระราชพิธีฯ - 25 ตุลาคม 2560 กปภ. ยืนยันคุณภาพน้ำประปาปลอดภัย ไม่กระทบจากปัญหาอุทกภัย - 20 ตุลาคม 2560 กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560 - 20 ตุลาคม 2560 น้อมถวายเป็นพระราชกุศล - 19 ตุลาคม 2560 พนักงาน กปภ. ตั้งมั่นทำความดีรวมใจภักดิ์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล - 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด - 17 ตุลาคม 2560 กปภ.ดิจิทัล ชูบริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 13 สาขา EEC - 09 ตุลาคม 2560 กปภ. เพิ่มความสะดวกชาวปทุมธานี ชำระค่าน้ำต่างสาขาได้แล้ว - 05 ตุลาคม 2560 กปภ.รังสิต จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ - 02 ตุลาคม 2560 กปภ.รังสิต จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ - 02 ตุลาคม 2560

ประจำเดือน กันยายน 2560

กปภ. ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล - 29 กันยายน 2560 กปภ. รองรับ EEC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 - 29 กันยายน 2560 กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วยงาน - 27 กันยายน 2560 กปภ. 4.0 เปิดตัวบิลดิจิทัล เช็ค-จ่ายค่าน้ำได้ทั่วประเทศ รองรับทุกระบบ - 27 กันยายน 2560 กปภ. Start up เริ่ม กปภ.สาขาดิจิทัล 1 ต.ค. นี้ - 26 กันยายน 2560 กปภ. รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) - 22 กันยายน 2560 กปภ. - IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม - 20 กันยายน 2560 กปภ. – IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม - 20 กันยายน 2560 กปภ.เจ๋ง 8 สาขา ผ่านฉลุยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2560 - 18 กันยายน 2560 กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 - 14 กันยายน 2560 กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 - 08 กันยายน 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน