ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

กปภ. ฝึกอาชีพช่างประปา - 31 สิงหาคม 2560 กปภ. เสริมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบโอกาสผู้ต้องขังที่พัทลุง - 31 สิงหาคม 2560 กปภ. คืนคนดีสู่สังคม - 29 สิงหาคม 2560 กปภ. ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ - 28 สิงหาคม 2560 ลูกค้า กปภ. จ่ายค่าน้ำประปาง่ายๆ ด้วยแอปฯ SCB EASY - 23 สิงหาคม 2560 กปภ. เชิญชวนผู้ใช้น้ำปรับข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน - 21 สิงหาคม 2560 กปภ. อบรมอาชีพช่างประปาแก่ผู้ต้องขัง - 18 สิงหาคม 2560 กปภ. อบรมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง - 17 สิงหาคม 2560 ผลสำรวจปี ๒๕๖๐ ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ. - 16 สิงหาคม 2560 กปภ. ขยายเขตน้ำประปา สร้างความสุขให้ชาวหัวหิน - 11 สิงหาคม 2560 กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง - 11 สิงหาคม 2560 กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย - 11 สิงหาคม 2560 “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ - 11 สิงหาคม 2560 กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใน อ.เมืองหัวหิน - 10 สิงหาคม 2560 กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย - 09 สิงหาคม 2560 กปภ. เตือน! ตรวจสอบระบบประปาหลังน้ำลด - 09 สิงหาคม 2560 กปภ. เขต 4 มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนท่าชนะ - 08 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย - 07 สิงหาคม 2560 กปภ. พัฒนาสังคม จัด Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง - 04 สิงหาคม 2560 6 แอปพลิเคชั่นดีๆ ตัวช่วยชำระค่าน้ำประปา กปภ. - 03 สิงหาคม 2560 น้ำท่วมป่วน กปภ.บ้านดุงจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่ - 02 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ - 01 สิงหาคม 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน