ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กปภ. ต้อนรับ มข. ศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศฯ - 30 พฤษภาคม 2561 ประหยัดน้ำ ชาวพัทยาทำได้ - 24 พฤษภาคม 2561 กปภ. - กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา - 22 พฤษภาคม 2561 กปภ. ตั้งเป้า 234 สาขา ผ่านเกณฑ์ GECC ในปี 62 - 21 พฤษภาคม 2561 กปภ.เกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า - 18 พฤษภาคม 2561 พร้อมรับท่อส่งน้ำใหม่ - 18 พฤษภาคม 2561 กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร. - 09 พฤษภาคม 2561 กปภ. เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดขยะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม - 07 พฤษภาคม 2561 กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง - 07 พฤษภาคม 2561 กปภ. ลงนาม MOU ร่วมกลุ่มสถาบันการเงินรัฐ ยกระดับการให้บริการด้วย Big Data - 02 พฤษภาคม 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

กปภ. พร้อมให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ทั่วประเทศ - 24 เมษายน 2561 กปภ.เตือน โจรขโมยมาตรวัดน้ำ ระบาดหนักพื้นที่ขอนแก่น - 18 เมษายน 2561 กปภ. – กฟภ. จับมือดันโครงการท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย - 11 เมษายน 2561 กปภ. ลงนาม MOU กับ กฟภ.วางท่อประปาลอดผ่านสายเคเบิ้ลใต้ทะเล - 11 เมษายน 2561 กปภ. แจ้งปิดทำการ สนง. 12-17 เม.ย. แนะประชาชนปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทาง - 10 เมษายน 2561 กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ส่งสุขสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย - 09 เมษายน 2561 กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 - 03 เมษายน 2561 กปภ. ลงนาม Big Data รัฐวิสาหกิจ - 03 เมษายน 2561 กปภ. ร่วมมือกองทัพบก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง - 02 เมษายน 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน