ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้นายจตพจน์ กรุตนารถ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าผืนใหญ่ - เหมืองผาแดง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้นายจตพจน์ กรุตนารถ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าผืนใหญ่ - เหมืองผาแดง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

05 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน