ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก ในการตรวจเย่ียมราชการในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และสถานีผลิตห้วยม่วง

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก ในการตรวจเย่ียมราชการในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และสถานีผลิตห้วยม่วง

15 พฤษภาคม 2562

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตำบลโคกสำเริง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 พฤษภาคม 2562

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๐๐ ขวด แก่อำเภอธาตุพนม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ " ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๐๐ ขวด แก่อำเภอธาตุพนม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ " ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

14 พฤษภาคม 2562

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่โรงพยาบาลพระยุพราชธาตุพนม  เพื่อใช้ในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม รวมพลังปวงประชาอำเภอธาตุพนม เทิดไท้องค์ราชัน

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่โรงพยาบาลพระยุพราชธาตุพนม เพื่อใช้ในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม รวมพลังปวงประชาอำเภอธาตุพนม เทิดไท้องค์ราชัน

14 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน