ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาน่าน หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี2561 ณ กปภ.สาขาเชียงราย

เมื่อวันที่ 6กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาน่าน หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี2561 ณ กปภ.สาขาเชียงราย

09 กรกฎาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น

07 กรกฎาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย 11 จังหวัด

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย 11 จังหวัด

06 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน