ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายจินตศักดิ สุกาญจน์ หัวหน้งานผลิตและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก หมู่ 3 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายจินตศักดิ สุกาญจน์ หัวหน้งานผลิตและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก หมู่ 3 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

10 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน