ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการ "การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557" ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี รวมถึงพนักงานและตัวแทนอ่านมาตร

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการ "การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2557" ร่วมกับ 3 กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี รวมถึงพนักงานและตัวแทนอ่านมาตร

18 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี นำโดยผจก.พิชัย พันธุ์อร่าม ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSPภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี และกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 3/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี นำโดยผจก.พิชัย พันธุ์อร่าม ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSPภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี และกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 3/2561

18 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

17 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ร่วมกับ งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ร่วมจัด On The Job Training การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ร่วมกับ งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ร่วมจัด On The Job Training การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS)

17 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

17 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน