ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาลำพูน นำโดยนายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายมุฑิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

กปภ.สาขาลำพูน นำโดยนายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายมุฑิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

06 กรกฎาคม 2561

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้นายจตพจน์ กรุตนารถ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าผืนใหญ่ - เหมืองผาแดง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้นายจตพจน์ กรุตนารถ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าผืนใหญ่ - เหมืองผาแดง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

05 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน