ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

14 พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาด ถังตกตะกอนโมบายขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำ เดือน พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาด ถังตกตะกอนโมบายขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำ เดือน พฤษภาคม 2562

10 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน