ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์ ผู้จัดการและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)และPM ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ กปภ.สาขาฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ได้เข้าประชุมผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)และPM ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ กปภ.สาขาฯ

15 มิถุนายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ จัดสัมมนาการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อให้การทำงานด้านระบบผลิต และการบริการมีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้อุปโภค และบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ จัดสัมมนาการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อให้การทำงานด้านระบบผลิต และการบริการมีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้อุปโภค และบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ

14 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน