ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 468 ขวด ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ต.กองควาย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 468 ขวด ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ต.กองควาย

06 กันยายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

06 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน