ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วม พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 12 ครบรอบ 29 ปีและวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วม พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 12 ครบรอบ 29 ปีและวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)

15 สิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

15 สิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคูคลองการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

15 สิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

14 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน