ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  วันที่ 8 - 9 เมษายน  2562  ณ พระอุโบสท วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสท วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

09 เมษายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันเสารที่ 6  เมษายน  พุทธศักราช 2562 ณตระพังทอง วัดตระพังทอง อุทยานวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า  อ.เมือง จ.สุโขทัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันเสารที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 ณตระพังทอง วัดตระพังทอง อุทยานวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

09 เมษายน 2562

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย นำทีมโดย นายกฤษณ์ ทาทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมพีธีทำน้ำอเภเษก ณ พระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย นำทีมโดย นายกฤษณ์ ทาทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมพีธีทำน้ำอเภเษก ณ พระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

08 เมษายน 2562

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

08 เมษายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน