ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี และคณะเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

29 เมษายน 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน