ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

นายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนืี่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2556 ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนืี่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2556 ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด

06 ธันวาคม 2556

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

06 ธันวาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน