ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  โดยนายกมล  ประดุงรุก  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย และหัวหน้างานผลิต ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย โดยนายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย และหัวหน้างานผลิต ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

18 มิถุนายน 2557

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานไปมอบน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองร้อยทหารราบที่ 4320  ตามโครงการ CSR

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานไปมอบน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองร้อยทหารราบที่ 4320 ตามโครงการ CSR

17 มิถุนายน 2557

เลื่อนขึ้นข้างบน