ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานไปมอบน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองร้อยทหารราบที่ 4320  ตามโครงการ CSR

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานไปมอบน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองร้อยทหารราบที่ 4320 ตามโครงการ CSR

17 มิถุนายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

16 มิถุนายน 2557

เลื่อนขึ้นข้างบน