ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
51 แม่ขะจาน - น.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เทศบาลตำบล วังเหนือ
เทศบาลตำบล บ้านใหม่
0-5427-9145 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการวังเหนือ
52 จอมทอง - แม่ข่าย 399 หมู่ 15 ถ.จอมทอง-อินทนนท์
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
องค์การบริหารส่วนตำบล ข่วงเปา
เทศบาลตำบล จอมทอง
0-5382-6981 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขจอมทอง
53 จอมทอง - น.แม่แจ่ม ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบล ท่าผา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่างเคิ่ง
เทศบาลตำบล แม่แจ่ม
0-5382-6981 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการแม่แจ่ม
54 เชียงใหม่ - แม่ข่าย 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอข้างเคียงรอบ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
0-5323-3479 0-5323-3480 092-2245470 - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
- โรงกรองน้ำอุโมงค์
- โรงกรองน้ำแม่แฝก
55 เชียงใหม่ - น.ยุหว่า ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบล ทุ่งต้อม
เทศบาลตำบล ยุหว่า
เทศบาลตำบล สันป่าตอง
0-5323-3479 0-5323-3480 092-2245470 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการยุหว่า
56 เชียงใหม่ - น.แม่วาง ต.ดอนเปา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเปา
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกาด
0-5323-3479 0-5323-3480 092-2245470 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการแม่วาง
57 ฮอด - แม่ข่าย 178 หมู่ 10 ถ.ฮอด-วังลุง
ต.หางดง
อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่
50240
องค์การบริหารส่วนตำบล หางดง
เทศบาลตำบล ท่าข้าม
0-5346-1066 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
58 สันกำแพง - แม่ข่าย 36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง
ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่
50130
เทศบาลตำบล แม่ปูคา
องค์การบริหารส่วนตำบล แช่ช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล สันกำแพง
เทศบาลตำบล บวกค้าง
เทศบาลตำบล สันปูเลย
เทศบาลตำบล สันกำแพง
เทศบาลตำบล ต้นเปา
0-5333-1755 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง
59 แม่ริม - แม่ข่าย 449 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เทศบาลตำบล แม่ริม
เทศบาลตำบล ริมเหนือ
เทศบาลตำบล สันโป่ง
เทศบาลตำบล ขี้เหล็ก
เทศบาลตำบล แม่แรม
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว
เทศบาลตำบล เหมืองแก้ว
เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ
เทศบาลตำบลหนองหาร
เทศบาลตำบลช้างเผือก
053-297776 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
60 แม่แตง - แม่ข่าย 170 หมู่ 2
ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
50150
เทศบาลตำบล แม่แตง
เทศบาลตำบล จอมแจ้ง
เทศบาลตำบล สันมหาพน
0-5347-1295 โรงกรองน้ำสันมหาพล
61 แม่แตง - น.เชียงดาว ต.แม่นะ อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบล แม่นะ
องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดาว
เทศบาลตำบล เชียงดาว
0-5347-1295 โรงกรองน้ำหน่วยบริการเชียงดาว
62 แม่แตง - น.เมืองแกนฯ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบล แม่หอพระ
เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา
0-5347-1295 โรงกรองน้ำหน่วยบริการเมืองแกนพัฒนา
63 แม่แตง - น.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบล ปาย
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงใต้
0-5347-1295 สำนักงานหน่วยบริการปาย
64 ฝาง-แม่ข่าย 2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เทศบาลตำบล สันทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล ม่อนปิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สูน
เทศบาลตำบล เวียงฝาง
0-5345-1123 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
65 ฝาง - น.แม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สาว
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอยลาง
เทศบาลตำบล แม่อาย
0-5345-1123 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการแม่อาย
66 ฝาง- น.ไชยปราการ ต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 เทศบาลตำบล ไชยปราการ
เทศบาลตำบล หนองบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น
0-5345-1123 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการไชยปราการ
67 แม่ฮ่องสอน - แม่ข่าย 69 ถ.ปางล้อนิคม
ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางหมู
องค์การบริหารส่วนตำบล ผาบ่อง
เทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน
0-5369-5470 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
68 แม่ฮ่องสอน - น.ปางมะผ้า ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำลอด
องค์การบริหารส่วนตำบล สบป่อง
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางหมู
0-5369-5470 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการปางมะผ้า
69 แม่สะเรียง -แม่ข่าย 19 หมู่ที่ 12 ถ.แม่สะเรียง
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
เทศบาลตำบล เมืองยวมใต้
เทศบาลตำบล เมืองยวมใต้
เทศบาลตำบล แม่ยวม
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกาศ
เทศบาลตำบล แม่สะเรียง
0-5368-1368 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
70 แม่สะเรียง- น.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 เทศบาลตำบล แม่ลาน้อย 0-5368-1368 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการแม่ลาน้อย
71 ลำพูน - แม่ข่าย 266 ถ.รอบเมืองนอก
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
เทศบาลตำบล ต้นธง
เทศบาลตำบล หนองช้างคืน
เทศบาลตำบล ป่าสัก
เทศบาลตำบล ศรีบัวบาน
เทศบาลตำบล มะเขือแจ้
เทศบาลตำบล เวียงยอง
เทศบาลตำบล บ้านกลาง
เทศบาลตำบล เหมืองง่า
เทศบาลตำบล อุโมงค์
เทศบาลตำบล ริมปิง
เทศบาลเมือง ลำพูน
0-5351-1072 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
72 ลำพูน - น.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เทศบาลตำบล ป่าซาง 0-5351-1072 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการป่าซาง
73 ลำพูน - น.ทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เทศบาลตำบล ทาสบชัย
เทศบาลตำบล ทาสบเส้า
0-5351-1072 โรงกรองน้ำสำนักงานหน่วยบริการทาสบเส้า
74 บ้านโฮ่ง-แม่ข่าย 240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน 51130
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงกานต์
เทศบาลตำบล บ้านโฮ่ง
0-5398-0292 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
75 ลำปาง - แม่ข่าย 440 ถ. พหลโยธิน
ต.หัวเวียง
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52000
เทศบาลตำบล ต้นธงชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล พิชัย
เทศบาลเมือง พิชัย
เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว
เทศบาลเมือง เขลางค์นคร
เทศบาลนคร ลำปาง
0-5421-7157 0-5422-8173 0-5422-8193 - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
- โรงกรองน้ำอ่างฯ1
- โรงกรองน้ำกิ่วลม
เลื่อนขึ้นข้างบน