ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ บ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2  ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ บ้านเกาะพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

04 กรกฎาคม 2562

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้ร่วมมือกับ กฟภ.อำเภออรัญประเทศ ให้บริการเหนือความคาดหมายกับลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำโดยมีรถ PEA Mobile Shop ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หน้าสำนักงานประปาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้ร่วมมือกับ กฟภ.อำเภออรัญประเทศ ให้บริการเหนือความคาดหมายกับลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำโดยมีรถ PEA Mobile Shop ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หน้าสำนักงานประปาอรัญประเทศ

04 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน