ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน(คปข.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน (ชั้น 3) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน(คปข.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน (ชั้น 3) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 มิถุนายน 2561

กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ หมู่ 4, หมู่ 5 บ้านหนองบึง ต.ท่าวังทอง และ หมู่บ้านฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.พะเยา

กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ หมู่ 4, หมู่ 5 บ้านหนองบึง ต.ท่าวังทอง และ หมู่บ้านฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.พะเยา

20 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน