ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับโรงเรียนมัธยมนพคุณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับโรงเรียนมัธยมนพคุณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

10 มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และ จำนวน 500 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย  สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และ จำนวน 500 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

10 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน