ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 , กปภ.สาขาละงู  ร่วม "โครงการ ปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 , กปภ.สาขาละงู ร่วม "โครงการ ปลูกป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

11 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงกรองน้ำราษฎร์อำนวย กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหนองแดง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงกรองน้ำราษฎร์อำนวย กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหนองแดง

11 กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขาพะเยา ร่วมทำบุญสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมโรงทานอาหารแจกจ่ายให้กับคณะศรัทธา ในพิธีถวายมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๑๐๑ ปี พระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญมหาเถระ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กปภ.สาขาพะเยา ร่วมทำบุญสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมโรงทานอาหารแจกจ่ายให้กับคณะศรัทธา ในพิธีถวายมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๑๐๑ ปี พระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญมหาเถระ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

11 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน