ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวรตรสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 มกราคม 2562

14 มีนาคม 2562

ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย  เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

14 มีนาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562

14 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน