ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดแก่เทศบาลตำบลนาหนาด และอำเภอธาตุพนม เพื่อบริการประชาชนเนื่องในงาน เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดแก่เทศบาลตำบลนาหนาด และอำเภอธาตุพนม เพื่อบริการประชาชนเนื่องในงาน เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

13 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน