ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

วันนี้ (13 พ.ย.2561) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงษ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด หลังประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.คุณภาพน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)  2.ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง และกปภ.สาขากระนวน

วันนี้ (13 พ.ย.2561) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงษ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด หลังประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.คุณภาพน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2.ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง และกปภ.สาขากระนวน

13 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน