ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน ,นายผดุง เชียงหนุ้น หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานโครงการ เข้าร่วมประชุมขอใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ในอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 124 ขวด

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน ,นายผดุง เชียงหนุ้น หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานโครงการ เข้าร่วมประชุมขอใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ในอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 124 ขวด

14 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน