ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

11 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน