ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมแจกน้ำดื่ม พิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ "เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย" ประจำปี 2562 วันที่  13  เมษายน  2562 บริเวณ สี่แยกวงเวียนหอหอฬิกา แจกน้ำดื่ม 1000 ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมแจกน้ำดื่ม พิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ "เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย" ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 บริเวณ สี่แยกวงเวียนหอหอฬิกา แจกน้ำดื่ม 1000 ขวด

18 เมษายน 2562

กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารกิจการและการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารกิจการและการควบคุมการผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

18 เมษายน 2562

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เดือนเมษายน 2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 และ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามแผนงานประจำเดือน

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เดือนเมษายน 2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 และ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามแผนงานประจำเดือน

18 เมษายน 2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562

15 เมษายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน