ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิต และด้านอื่นๆ ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิต และด้านอื่นๆ ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์

16 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน