ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน โครงการ”หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ" (อำเภอเคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่8) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน โครงการ”หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ" (อำเภอเคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่8) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน